Ökoloogilise taastamise teemaline inglise-eesti valiksõnastik

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Magistritöö autor otsustas koostada ökoloogilise taastamise teemalise inglise-eesti valiksõnastiku, kuna keskkonnaprobleemid ja elurikkuse kadumine on aktuaalne teema. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee kuulutas 2021–2030 ökoloogilise taastamise kümnendiks (International Principles 2019: 14). See näitab, et ökoloogiline taastamine on oluline. Lisaks sellele on magistritöö koostaja ise osalenud ühes taastamisprojektis ja on valdkonnast väga huvitatud. Magistritöö käigus koostatud sõnastiku eesmärk on aidata kaasa terminoloogia eestindamisele ja ühtlustamisele, koondada taastamisega seotud terminid ning neid määratleda. Sõnastiku sihtgrupp on tõlketudengid, tõlgid ja tõlkijad ning kõik, kes on huvitatud ökoloogilise taastamise teemast ja kellel tekib terminoloogiaalaseid küsimusi. Samuti võiks siinne sõnastik olla baasmaterjal, mille põhjal erialainimesed saaksid tulevikus terminoloogiatööd edasi teha. Magistritöö mahtu arvestades koondab töö osa valdkonnas kasutatavast terminoloogiast ning seetõttu ei anna valiksõnastik täit ülevaadet.

Description

Keywords

üliõpilastööd, student works, tõlkeõpetus, translation, interpreting

Citation