Krediidiriski hindamine valdavalt kategoriaalsete andmete põhjal

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on välja selgitada otstarbekad meetodid krediidiriski hindamiseks, kui argumenttunnused on valdavalt kategoriaalsed. Töös võrreldakse nelja erinevat prognoosimudelit – logistilist regressiooni, LASSO regressiooni, klassifitseerimispuud ning gradient boosting algoritmi. Töös kasutatav andmestik sisaldab infot väikelaenu saanud isikute kohta ning uuritavaks tunnuseks on laenu staatus, mis kirjeldab, kas laen on krediidiasutusele tagastatud või mitte.

Description

Keywords

gradient boosting, klassifitseerimispuu, LASSO regressioon, logistiline regressioon, kategoriaalsed tunnused, categorical variables, logistic regression, LASSO regression, classification tree

Citation