Matemaatikat ja muusikat lõimiv õppematerjal 1. klassile

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Abstract

Magistritöö eesmärgiks oli koostada „Matemaatikat ja muusikat lõimiv õppematerjal 1. klassile“. Materjali loomisel lähtuti õppematerjali kvaliteedi mudelist LORI. Loodud materjalid sisaldavad: töölehti, laule, noote, fonogramme ja animatsiooni. Valmis õppematerjalid saadeti viiele muusikaõpetajale, kes pidid testimisse kaasama ka 1. klassi matemaatikaõpetajad. Nendega viidi testimisjärgselt läbi poolstruktureeritud veebiintervjuud. Valimi suurendamiseks ja magistritöö täiustamiseks lisati kevadel juurde matemaatika ekspert, kes osaliselt testis materjale ning saatis omapoolsed hinnangud e- kirja teel

Description

Keywords

Citation