Multimodaalne vestluse juhtimine: ajakirjaniku silma- ja kulmuliigutused saadetes "Kahekõne" ja "Välisilm"

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Ajakirjanikuna on töö üheks peamiseks informatsiooni kogumise vahendiks intervjueerimine. Hea intervjueerija juures on oluline osata küsida õigeid küsimusi õigel ajal. Samas on oluline semiootiliste ressursside (näiteks sõnade, hääle väljendusvõimaluste, kehaliigutuste ja -asendite) oskuslik kasutamine vestluse juhtimisel. Semiootiliste ressursside teadlik kasutamine aitab ajakirjanikul vestlust paremini suunata. Multimodaalse diskursuse analüüsi abil uurisin, kuidas kogenud ajakirjanikud - Indrek Treufeldt ja Tarmo Maiberg - semiootilisi ressursse kasutavad. Minu tähelepanu keskmes olid silmade ja kulmude liigutused. Uurimistöö jaoks transkribeerisin ning analüüsisin kokku neli intervjuud - kaks mõlemalt ajakirjanikult. Analüüsitavate intervjuude seas oli mõlemal ajakirjanikul üks ekspert- ja üks konfliktintervjuu. Silmade ja kulmude tegevuses leidsin sarnaseid kasutusviise kõigi nelja intervjuu puhul (näiteks alla vaatamine küsimuse formuleerimise ajal; silmade ja kulmudega rõhutamine) kui ka saatejuhile omaseid suhtlustegevusi ja intervjuu tüübile iseloomulikke tunnuseid. Nii elavnes silmade ja kulmude tegevus mõlema saatejuhil konfliktintervjuude puhul. Samas toetasid silmade ja kulmude liigutused saatekülalist rohkem ekspertintervjuu puhul. Kulmud ja silmad võimaldasid ajakirjanikel väljendada emotsioone (imestust, segadust), peegeldada, tekitada vastuolusid, pingestada ning näidata välja aktiivset kuulamist.

Description

Töö koosneb 2 failist: põhiosast ja 1 lisast

Keywords

Citation