Esemekogumi pärandväärtuse tuvastamine Muhu kirstuvara näitel

Date

2020

Authors

Kiverik, Heli

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärk on vaadelda ühe kirstuvara pärandi lugu, paigutada esemed ajalisse konteksti, mõistmaks, milliste normide järgi neid valmistati, esitleda seda süstematiseeritud kollektsioonina ning anda pärandi hoidjatele võimalus saada teavet kogu säilinud esemelise pärandi kohta. Töö koosneb viiest peatükist, milles määratlen kultuuripärandi väärtustamist üldiselt; vaatlen mälu pärandi, pärimuse, esemeloomise ja pärandtehnoloogia ühisosana; käsitlen uurimismetoodikat ning annan ülevaate kirstuvara algse omaniku ja tema järeltulijate eluloolistest tagamaadest ja olustikust. Olulisel kohal on andmekogu loomise ja digiteerimise küsimus, samuti kirstuvara tänapäevase kasutamise teema ning esemepärandi rahvarõivakomplektide võimalik täiendamine uute esemete valmistamiseks. Lõputöö praktilise osana süstematiseerisin kirstuvara esemeid, luues elektroonilise andmekogu ja digiteerides esemed. Samuti valmisid praktilise osana Muhu rahvariiete vest ja jakk. Protsessi kestel kogesin sugukondlike suhete tihenemist. Jagatud mälestused ja kogemused seoses esemete hoidmise, kasutamise, hooldamise ja taasavastamisega on mõjunud ühendavalt ning tugevdanud asjaosaliste identiteeti.

Description

Keywords

üliõpilastööd, pärandkultuur, kultuuripärand, esemeuurimus, ainelised allikad, talupojakultuur, perepärimus, rahvarõivad, Muhu

Citation