Poolrühmade põimikkorrutis ja Krohn-Rhodes’i teoreem

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Bakalaureusetöös vaadeldakse poolrühmi. Töö eesmärgid on täpsustada põimikkorrutise mõiste poolrühmade korral, esitada mõned poolrühmade põimikkorrutise omadused, nende tõestused ja, põhieesmärgina, tõestada Krohn-Rhodes’i teoreem teatud tüüpi lõplike poolrühmade ehituse kohta. Töö põhineb peamiselt Pierre Antoine Grillet’ monograafial Semigroups: An Introduction to the Structure Theory (Tulane Ülikool, New York, 1995).

Description

Keywords

homomorfism, poolrühmade põimikkorrutis, poolrühmade jaguvus

Citation