Matt Parkeri teose „Humble Pi: A Comedy of Maths Errors“ valitud alapeatükkide tõlge ja tõlkeprobleemide analüüs

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolevas magistritöös analüüsib autor huumori tõlkimist populaarteaduslikus tekstis Hans J. Vermeeri skopos-teooria vaatenurgast ning probleeme huumori tõlkimisel. Lisaks kasutab ta sama teooriat, et arutleda kultuurispetsiifiliste elementide esinemise ja tõlkimise keerukuse üle, mida seostab ka peatükkide valimise põhjustega, ning uurib terminoloogilisi aspekte ja illustratsioonide kasutamist.

Description

Keywords

üliõpilastööd, student works, tõlkeõpetus, translation, interpreting

Citation