Asjaolude ja tõendite esitamine hagimenetluses - kas poolte või kohtu ülesanne?

Date

2010-08-13

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Tsiviilkohtumenetluses ei ole piisavalt selge, millised on menetlusosaliste ja millised on kohtu kohustused asjaolude ja tõendite esiletoomisel. Sellest tulenevalt on magistritöö eesmärgiks analüüsida poolte ja kohtu ülesandeid faktiliste asjaolude ja tõendite esitamisel hagimenetluses. Teiseks magistritöö eesmärgiks on uurida kohtu selgitamiskohustuse sisu ja piire. ** Magistritöö jaguneb kahte peatükki. Esimeses peatükis käsitletakse eelkõige poolte ülesandeid faktiliste asjaolude ja tõendite esitamisel. Autor analüüsib, millistele nõuetele peavad vastama poolte esitatud asjaolud, millise aja jooksul saavad pooled asjaolusid ja tõendeid esitada ning millistel juhtudel on pooled tõendite esitamisest vabastatud. Peatüki lõpus käsitleb autor asjaolude ja tõendite esiletoomist kohtu omal algatusel. Teises peatükis analüüsib autor kohtu selgitamiskohustust. Käsitluse alla tuleb selgitamiskohustuse eesmärk ja selgitamiskohustuse sisu. Autor uurib, milline on kohtu selgitamiskohustus seoses faktiliste asjaolude ja tõendite esitamisega. Vaatluse alla tuleb muuhulgas ka kohaldatava õigusnormi selgitamisega ning hagi eseme muutmisega seonduv problemaatika.

Description

Teadusmagistritöö

Keywords

magistritööd, hagimenetlus

Citation