Mati Undi "Täna õhta viskame Lutsu" tegelaskonna analüüs

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Bakalaureusetöö uurimiskeskmeks on Mati Undi näidend “Täna õhta viskame lutsu”. Teos on kirjutatud Oskar Lutsu teoste motiividel. Töö fookuses on eelkõige näidendi tegelaskond.Töö koosneb neljast sisupeatükist. Esimene peatükk annab ülevaate Mati Undi ja Oskar Lutsu elu- ja loominguteest. Tuuakse välja mõlema autori elukäik ja olulisemad teosed. Samuti saab selles peatükis lugeda, mis ühendab kahte autorit, ning mida kujutab endast näidend “Täna õhta viskame lutsu”. Peatüki eesmärgiks on tutvustada lugejale mõlemat autorit ning neile omast ja ühist. Alapeatükk “Hunt ja Luts või Lutshunt” toob lisaks autorite ühisosale välja ka näidendi lühiiseloomustuse, et lugejal oleks olemas põhiline ja oluline näidendi vormist ja keelest. Teine sisupeatükk keskendub töös kasutatud meetmetele ja teooriale. Töö kolmandas peatükis analüüsitakse näidendi üheksat tegelast – Arnut, Tootsi, Kiirt, Teelet, Imessoni, Lutsu, Vanaema, Sumpfentroppi ja Bolotovi.Töö viimase ehk neljanda peatüki eesmärk on luua tervikpilt näidendi tegelaskonnast.

Description

Keywords

teater, Unt, Mati

Citation