Akadeemilise prokrastineerimise seosed eneserefleksiooni ja võimekususkumustega: võimekususkumuste vahendav mõju eneserefleksiooni ja prokrastineerimise seostele

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Uurimuse eesmärk oli leida seoseid prokrastineerimise ning enesekirjelduste määra ja võimekususkumuste vahel. Lisaks analüüsiti võimekususkumuste vahendavat mõju enesekirjelduste määra ning prokrastineerimise vahelisele seosele. Selleks kasutati projekti „Üldpädevused ja nende hindamine“ (Kikas, 2013) 482 seitsmenda ja kaheksanda klassi õpilaste andmeid prokrastineerimise, enesekirjelduste ja võimekususkumuste kohta. Andmeanalüüsi meetoditena kasutati skaalade faktormudelite hindamiseks nii eksploratiivset kui ka konformatiivset faktoranalüüsi ning hüpoteeside kontrollimiseks korrelatsioonseoseid ning lineaarsetes regressioonimudelites oluliste interaktsioonide kontrollimiseks kasutatavat makrot ModProbe. Prokrastineerimise ning võimekususkumuste skaalade faktoranalüüsi tulemusena sai töös kasutada mõlema küsimustiku puhul ühefaktorilist skaalat. Korrelatsioonanalüüsi tulemus prokrastineerimise ning enesekirjelduste arvu vahel statistiliselt olulist seost ei näidanud. Võimeksuskumuste ning prokrastineerimise vaheline seos oli statistiliselt oluline, kuid nõrk. Võimekususkumused osutusid enesekirjeldusoskuste ja prokrastineerimise vahelist seost modereerivaks teguriks.

Description

Keywords

võimekususkumused, eneserefleksioon, prokrastineerimine

Citation