Mitteparameetrilised testid rohkem kui kahe grupi järjestuse kontrollimiseks

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Bakalaureusetöö koosneb kolmest osast. Neist esimeses kirjeldatakse Jonckheere-Terpstra testi ja leitakse teststatistiku täpne ja asümptootiline jaotus. Jonckheere-Terpstra test on kõige levinum mitteparameetriline test rohkem kui kahe järjestatud grupi võrdlemiseks. Töö teises osas kirjeldatakse üldiselt veel nelja mitteparameetrilist testi, milleks on modi tseritud Jonckheere-Terpstra test, Terpstra-Mageli test, Cuzicki test ja Shani, Youngi ja Kangi poolt välja pakutud test. Töö kolmandas osas võrreldakse eelnevalt nimetatud viie testi võimsusi ja statistiku arvutamise algoritmi keerukusi. Testi võimsusi võrreldakse andmete simuleerimise abil.

Description

Keywords

statistilised meetodid, mitteparameetrilised meetodid, Monte Carlo meetodid, statistiline kontroll, statistical methods, nonparametric methods, Monte Carlo methods, statistical test

Citation