Rannakivi sauna taastamine - palkkehand ja lõhestatud kimmkatus

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Abstract

Lõputöös käsitletakse palkhoone taastamist ja käsitsi lõhestatud kimmkatuse valmistamist Rannakivi sauna näitel. Põhiline töö eesmärk oli uurida katusekimmide valmistamist ja selle paigaldamist. Sellises tehnikas katuse detailide valmistamine ja paigaldamise viis ei ole Eestis levinud. Töö annab ülevaate puidu lõhestamise protsessist, detailide hilisemast töötlemisest ja vajalikest töövahenditest. Tingituna mitmekesisest allikate valimist on töös kombineeritult kasutatud erinevaid info kogumise ja tekstiks vormistamise viise. Uuritakse läbi teemakohane kirjandus ja proovitakse läbi erinevaid tehnoloogiaid, et valmistada katusekimme. Antud viisil katuse valmistamine võiks olla suureks alternatiiviks teistele puitkatustele, eriti juhul, kui tegemist on vanemate ja näiteks muinsuskaitse all olevate hoonetega.

Description

Keywords

Citation