Indutseeritud pluripotentsete tüvirakkude loomine LCL rakkudest

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Indutseeritud pluripotentsed tüvirakud (iPS) on pluripotentsete tüvirakkude tüüp, mis on reprogrammeeritud tüvirakkude sarnaseks täiskasvanud somaatilistest rakkudest. iPS rakud sarnanevad küll embrüonaalsetele tüvirakkudele, kuid nende kasutamisel ei teki eetilisi probleeme. Käesolevas bakalaureusetöös antakse ülevaade rakkude reprogrammeerimisest indutseeritud pluripotentseteks rakkudeks, reprogrammeerimiseks kasutatavatest meetoditest ja iPS rakkude kasutamisvõimalustest meditsiinis. Antud lõputöö on osa suuremast cGEM projektist, mille üheks eesmärgiks on arendada välja integratsioonivaba iPS rakuliini loomise võimekus. Eksperimentaalses osas testitakse Epstein-Barr viirusega immortaliseeritud lümfoblastoidse B-raku liini (LCL) reprogrammeerimist iPS rakkudeks varem publitseeritud protokolli järgi, kasutades OCT4, MYC, KLF4 ja SOX2 transkriptsioonifaktoreid.

Description

Keywords

indutseeritud pluripotentsed tüvirakud, reprogrammeerimine, OCT4, SOX2, KLF4, MYC, plasmiidid, transfektsioon

Citation