Draamaõppe mõju tantsuga tegelevatele noortele noortekeskuse keskkonnas

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia

Abstract

Lõputöös uurisin mida noored, kes tegelevad tantsuga teavad draamaõppest, kuidas suhtuvad erinevatesse draamaõppe vormidesse ning kuidas draamaõpe mõjus nende elule. Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas draamaõpe mõjub tantsuga tegelevatele noortele. Uurimuses osalesid 10 noort Lasnamäe Noortekeskuse tantsuklubist. Lõputöö andmekogumise meetodiks oli kaks ankeetküsitlust, mis sisaldavad endas nii kvalitatiivse, kui ka kvantitatiivse uurimismeetodit ning koostatud tunnikava. Uurimuses selgus, et noored osaliselt teavad millega tegeleb draamaõpe. Kõik noored suhtuvad draamaõpesse positiivselt ning neile meeldis tegeleda draama tegevustega. Noorte hinnangul eriti mõjutas draamaõpe nende kreatiivsusele, eneseväljendusele, tantsuoskusele ning vaimse tervisele

Description

Keywords

Citation