Uurimisprojekti “Vene laps venekeelse üldhariduskooli eestikeelses õppes” koondaruanne

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool Haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus

Abstract

Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskuse nelja-aastase (2008—2011) uurimis-projekti Vene laps venekeelse üldhariduskooli eestikeelses õppes ülesanne on uurida venekeelsete gümnaasiumite eestikeelsele õppele üleminekut sihtrühmade (õpilased, õpetajad ja koolijuhid) hoiakute, arusaamade ja kogemuste perspektiivist. Eesmärkideks on tuua süstematiseeritult välja üleminekuga seostuvate seisukohtade eeldusi ja põhjendusi ning jälgida nelja aasta jooksul nii ülemineku enda kui ka selle konteksti tajumist. Projekti tellija on Haridus- ja Teadusministeerium.

Description

Projekt “Vene laps venekeelse üldhariduskooli eestikeelses õppes”

Keywords

lõimimine, keeleoskus, eestikeelne aineõpe, abituurium, hinnangud, gümnaasiumiõpe, eesti keel, vene keel, venekeelsed, lõimimine, üldharidus, küsitlusuuringud

Citation

Collections