Uute tsükliliste hüdrasiini derivaatide süntees ja isomeerimine

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Antud töös uuriti, kuidas tugev elektonaktseptoorne asendusrühm mõjutab kaksiksideme isomerisatsiooni Boc-kaitstud 6-8-lülilistes N-N sidet sisaldavates heterotsüklites. Tugeva elektronaktseptoorse rühmana kasutati 4-nitrofenüülrühma ning tulemustest järeldus, et nitrorühm avaldab suurt mõju isomeerimisele hürasiini fragmenti sisaldavates heterotsüklites. Isomeerimise eeldatavadeks produktideks olid heterotsüklid, kus kaksikside on liikunud eenamiidsesse asendisse, kuid taolisi produkte saadi väikeste saagistega, kõikidel juhtudel liikus kaksikside 4-nitrofenüülrühma poole suuremal määral. Töö käigus sünteesiti kolmteist uut ainet: üks monoallüülitud hüdrasiin, kolm dialküülitud hüdrasiini ja üheksa heterotsüklilist hüdrasiini derivaati, millest kaks olid eenhüdrasiinid ning kolm eenhüdrasiidid.

Description

Keywords

hüdrasiinide alküülimine, heterotsüklid, isomeerimine, hüdrasiini derivaadid

Citation