Ümberpööratud klassiruumi õppemeetodi kasutamine III kooliastme matemaatikaõppes kahe tunni vältel

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolevas bakalaureusetöös uuritakse ümberpööratud klassiruumi kui ühe õpetamismeetodi rakendamist III kooliastme matemaatika tundides. Teoreetilises osas tuuakse välja ümberpööratud klassiruumi positiivsed ja negatiivsed küljed ning tutvustatakse seni läbiviidud uuringuid. Praktilises osas kirjeldatakse näidistundide läbiviimiseks loodud õppematerjale ning õpilaste ja õpetaja tagasiside kogumise instrumente. Töö viimases osas esitatakse tagasiside analüüs ning tulemuste kokkuvõte.

Description

Keywords

bakalaureusetöö, ümberpööratud klassiruum, õpetamismeetodid, tagasiside, õppematerjal

Citation