Osalejate taustaandmete mõjutustest programmeerimise MOOC-i kursuse läbimisel

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu

Abstract

Käesolevas magistritöös uuritakse programmeerimise MOOC-i läbimist ning kuidas võivad seda mõjutada osalejate taustaandmed. Töö teoreetilises osas esitatakse lühiülevaade MOOC-ide tekkimisest ning arengust. Magistritöö empiiriline osa keskendub MOOC-i „Programmeerimise alused“ osalejate taustaandmete ning kursuse läbimise uurimisele. Töö viimases osas esitatakse saadud tulemused ning arutelu.

Description

Keywords

magistritöö, programmeerimine, taustaandmed, MOOC

Citation