Inimohvritega revolutsioonisündmused Eesti linnades 1905. aastal

Date

2023-12-05

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

1905. aasta revolutsioon on oluline pöördepunkt paljude Vene impeeriumis elanud rahvaste ajaloos. Nii impeeriumi keskuses kui ka äärealadel toimusid arengud, mis avaldasid hiljem mõju nii keisririigi kokku varisemisele kui uute riikide tekkimisele. Paraku oli nii Eestis kui tollases Vene keisririigis laiemalt 1905. aasta revolutsiooni osaks ka vägivald. 1905. aasta revolutsioon ei olnud küll ligilähedaseltki nii ohvriterohke kui 1917. aasta oktoobripöördele järgnenud segadused, kuid siiski hukkus selle revolutsiooni sündmustes Vene impeeriumis tuhandeid inimesi. Väitekiri keskendubki vägivallale 1905. aasta revolutsioonis. Traditsiooniliselt on 1905. aasta revolutsiooni Eestis vaadeldud ennekõike Vene impeeriumi sisekubermangude taustal. Väitekiri paigutab Eestis aset leidnud revolutsioonisündmusi Vene keisririigi lääneosa ehk Soome, Läti, Leedu, Poola, Valgevene ja Ukraina konteksti. Väitekiri keskendub inimohvritega revolutsioonisündmustele Eesti linnades 1905. aastal otsides vastust küsimustele, kes olid inimohvritega vägivalla peamised põhjustajad ja millistel asjaoludel traagilised sündmused kujunesid. Peatähelepanu nii Eesti kui ka teiste maade puhul on suunatud meelavalduste pihta tulistamistele. Meeleavalduste pihta tulistamisi on varasemalt üksiksündmustena uuritud, kuid võrdlevast perspektiivist ei ole neid sündmusi seni vaadeldud. Väitekiri toetab seisukohta, et keisririigi lääneosas aset leidnud ohvriterohkete meeleavalduste pihta tulistamiste mõju kogu revolutsiooni edasisele arengule oli tegelikult suurem kui see revolutsiooni käsitlustes kajastub.
The revolution of 1905 was an important turning point in the history of many nations in the Russian empire. Mayor developments took place both in the centre of the empire as well as in the borderlands. Later on, these developments contributed to the fall of the tsarist state and the independence of new countries. Unfortunately, violence was also part of the 1905 revolution both in Estonia and in the Russian Empire in general. The Revolution of 1905 was not as violent as the upheavals that followed the Bolshevik coup d’état of 1917, but, nevertheless, the first Russian Revolution had thousands of victims. This dissertation focuses on violence in the 1905 revolution. Traditionally, the revolution of 1905 in Estonia has been viewed primarily in the context of the developments that took place in Russia-proper. The dissertation places the revolutionary events that took place in Estonia in the context of the western part of the Russian Empire, i.e. Finland, Latvia, Lithuania, Poland, Belarus and Ukraine. The dissertation focuses on revolutionary events with human casualties in Estonian towns in 1905. It seeks to answer, who were the main perpetrators of violence with human casualties and under which circumstances did such tragedies take place. The focus of the dissertation is on shootings at protests. Shootings at protests have been studied as individual events, but these events have not been examined from a comparative perspective before. The dissertation supports the view that the shootings at protests in the western part of the Russian empire had actually a greater impact on the revolution than it has been acknowledged in the general studies of the revolution so far.

Description

Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone

Keywords

socialism, Revolution of 1905-1907 (Russia), violence, victims, Estonia, historiography

Citation