Truudusetus ja personaalsed väärtused

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva töö eesmärgiks oli välja selgitada, kas ja kuidas personaalsed väärtused vahendavad truudusetute inimeste seksuaalkäitumist ning kuidas inimesed reageerivad oma partneri seksuaalsele või emotsionaalsele truudusetusele. Uurimistöös osales 356 inimest (41% olid mehed ja 59% naised), neil paluti täita online küsimustikud: Schwartz Value Survey, Infidelity Scale + ankeet. Uurimistöö tulemused näitasid, et personaalne väärtus Võim on positiivselt seotud seksuaalpartnerite arvuga ning Hedonistlike väärtuste ja tuudusetusele kaldumise vahel oli küll nõrk positiivne seos, kuid statistiliselt mitteoluline. Veel saadi antud töös teada, et mehed ja naised muretsevad suhteliselt sarnaselt selle üle, et nende partneril võib olla emotsionaalne või seksuaalne lähisuhe kellegi teisega.

Description

Keywords

Citation