Sundkliendi ja nõustaja vaheline nõustamissuhe Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe õppekeskuse näitel

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Uurimistöö eesmärgiks oli kohandada Dual Role Relationship Inventory: Revised (Skeem, 2004) küsimustik ja katsetada, kas selle abil on võimalik kirjeldada nõustaja ja sundkliendi vahelist nõustamissuhet kohtumääruse alusel Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe õppekeskuses õppivate noorte näitel. Valimi moodustasid 10 tugivõrgustiku spetsialisti ja 10 kinnise lasteasutuse teenusele suunatud õpilast Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe õppekeskusest, kellega viidi läbi eesti keelde kohandatud DRI-R küsimustik. Tulemuste kohaselt andsid nõustajad nõustamissuhtega seotud väidetele sarnasemaid ja kõrgemaid hinnanguid kui nõustatavad. Uurimus võimaldas katsetada küsimustiku läbi viimist kinnises asutuses töötavate spetsialistide ja viibivate õpilaste seas.

Description

Keywords

sundklient, nõustamissuhe, DRI-R, involuntary client, counseling relationship, DRI-R

Citation