Osaliste polügoonide tensorkorrutis

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolevas bakalaureusetöös uuritakse osalisi polügoone üle poolrühmade ja nende tensorkorrutist ning selle omadusi. Töös defineeritakse nii vasak- ja parempoolsed osalised polügoonid kui bipolügoonid ning nende homomorfismid. Edasi defineeritakse osaliste polügoonide tensorkorrutis ja osaliste polügoonide homomorfismide tensorkorrutis. Tõestatakse tensorkorrutisega seotud omadused, osaliste polügoonide hom-funktori ning tensorfunktori olemasolu ning lõpuks viimaste kaasfunktorlus. Tulemused on üldistused tulemustele raamatust „Monoids, Acts and Categories“, mille autoriteks on Mati Kilp, Ulrich Knauer ja Alexander V. Mikhalev.

Description

Keywords

Bakalaureusetöö, poolrühm, osaline polügoon, tensorkorrutis

Citation