Pinged ja deformatsioonid plaatide teoorias

Date

2015-08-11

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolevas bakalaureusetöös tutvutakse pideva keskkonna mehaanika aluste, plaatide ja koorikute põhimõistetega. Töö esimeses pooles defineeritakse pinged, siirded ja deformatsioonid koos tasakaaluvõrranditega, teises pooles uuritakse elastse tala deformeerumist ristkoormuse korral.

Description

Keywords

bakalaureusetöö, pingekomponent, normaalpinge, tangensiaalpinge, lineaardeformatsioon, siire, nurkdeformatsioon, õhuke plaat, üldistatud pinged, membraanjõud, paindemoment, tala, plaat

Citation