MMI bakalaureusetööd – Bachelor's theses. Kuni 2015

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 56
 • Item
  Optimaalsete veomarsruutide leidmine kahe lao korral
  (Tartu Ülikool, 2002) Kuresson, Aire; Kangro, Raul, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatika instituut
 • Item
  Autonoomsete diferentsiaalvõrrandite süsteemide perioodilised lahendid
  (Tartu Ülikool, 2002) Korobova, Evelin; Miidla, Peep, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatika instituut
 • Item
  Применение принципа равномерной органиченности к теории суммируемости
  (Tartu Ülikool, 1999) Удальцова, Елена; Soomer, Virge, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatika instituut
 • Item
  Rajaülesande lahendamine ratsionaalsplainidega kollokatsioonimeetodil
  (Tartu Ülikool, 2007) Nurk, Anni; Fischer, Malle, juhendaja; Oja, Peeter, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatika instituut
 • Item
  B-splainid ja nende rakendused
  (Tartu Ülikool, 2007) Kuljus, Elina; Fischer, Malle, juhendaja; Oja, Peeter, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatika instituut
 • Item
  Hüpoteeside kontrollimine ja võimsuse arvutamine Analyst Application abil
  (Tartu Ülikool, 2002) Bileva, Anna; Parring, Anne-Mai, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatika instituut
 • Item
  Ajaskaalal määratud funktsioonide diferentseerimine ja integreerimine
  (Tartu Ülikool, 2009) Karm, Märten; Leiger, Toivo, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatika instituut
 • Item
  Otsese ja kaudse meetodi võrdlemine aktsiahinna kasvamise tõenäosuse leidmisel päevasisese kauplemise tingimustes
  (Tartu Ülikool, 2009) Olvik, Ander; Kangro, Raul, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatika instituut
 • Item
  Ruutsplainidega interpoleerimine ühtlasel võrgul
  (Tartu Ülikool, 2008) Frolova, Svetlana; Pedas, Arvet, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatika instituut
 • Item
  Rajaülesande lahendamine ratsionaalsplainidega kollokatsioonimeetodil
  (Tartu Ülikool, 2006) Mehide, Inga; Fischer, Malle, juhendaja; Oja, Peeter, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatika instituut
 • Item
  Riccati diferentsiaalvõrrand finantsmatemaatikas
  (Tartu Ülikool, 2007) Kuld, Anu; Miidla, Peep, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatika instituut
 • Item
  Hulkade ja funktsioonide r-kumerus
  (Tartu Ülikool, 2005) Kivi, Karin; Soomer, Virge, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatika instituut
 • Item
  Biruutvastavusseadus
  (Tartu Ülikool, 2015-08-11) Ahven, Anu; Tart, Lauri, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatika instituut
  Käesolevas bakalaureusetöös sõnastatakse biruutvastavusseadus ja esitatakse selle täielik detailne tõestus. Mainitud seadus seob neljanda astme kongruentside lahenduvuse üle Gaussi täisarvude ringi mooduli kujuga analoogiliselt Gaussi ruutvastavusseaduse ning Legendre’i ja Jacobi sümbolitega. Täieliku tõestuseni jõudmiseks kasutatakse Gaussi algarvude ja primaarsete Gaussi täisarvude klassifikatsiooni ning Gaussi ja Jacobi summasid üle lõplike korpuste.
 • Item
  Keemiliste reaktsioonide, südametöö ja häiritud liikumise modelleerimine programmiga Stella
  (Tartu Ülikool, 2015-08-11) Rammo, Marite; Puman, Ella, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatika instituut
  Käesolevas bakalaureusetöös käsitletakse keemiliste reaktsioonide, südametöö ja häiritud liikumise mudeleid koos ülesannete püstituste ja lahendustega modelleerimisprogrammi Stella abil. Esitatud on mudelitele vastavad põhivõrrandid, mudelite skeemid, tulemuste graafikud ja mudelite koodid. Keemiliste reaktsioonide modelleerimise põhimõtted on samad. Erinevad faktorid mõjutavad südame pumbatavat verekogust, kiirust ning vererõhku. Häirituse määra suurendades kasvab sihtpunktini jõudmise teekond.
 • Item
  Permutatsioonikoodid ja allikakodeerimine
  (Tartu Ülikool, 2015-08-11) Visk, Kristo; Riet, Ago-Erik, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatika instituut
  Bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida permutatsioonikoodide ühest dekodeeritavust ja prefiksivabadust. Toome sisse permutatsioonikonstandi, permutatsiooni mustri ja kindlat tüüpi permutatsioonikoodide mustrivabaduse mõisted. Näitame, et permutatsioonikoodi prefiksivabadusest järeldub tema ühene dekodeeritavus ning uurime seoseid permutatsioonikonstandi ja prefiksivabaduse vahel. Samuti veendume, et mustrivabad permutatsioonikoodid on prefiksivabad.
 • Item
  Pinged ja deformatsioonid plaatide teoorias
  (Tartu Ülikool, 2015-08-11) Must, Johannes; Lellep, Jaan, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatika instituut
  Käesolevas bakalaureusetöös tutvutakse pideva keskkonna mehaanika aluste, plaatide ja koorikute põhimõistetega. Töö esimeses pooles defineeritakse pinged, siirded ja deformatsioonid koos tasakaaluvõrranditega, teises pooles uuritakse elastse tala deformeerumist ristkoormuse korral.
 • Item
  Efficient multiplication in binary fields
  (Tartu Ülikool, 2015-08-11) Kuldmaa, Annabell; Tart, Lauri, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatika instituut
  The thesis discusses the basics of efficient multiplication in finite fields, especially in binary fields. There are two broad approaches: polynomial representation and normal bases, used in software and hardware implementations, respectively. Due to the advantages of normal bases of low complexity, there is also a brief introduction to constructing optimal normal bases. Furthermore, as irreducible polynomials are of fundamental importance for finite fields, the thesis concludes with some irreducibility test.
 • Item
  Keskväärtusteoreemid ja nendega seotud funktsionaalvõrrandid
  (Tartu Ülikool, 2015-08-11) Rosenberg, Nele; Leiger, Toivo, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatika instituut
  Käesolevas bakalaureusetöös esitatakse Lagrange'i, Fletti ja Pompeiu keskväärtusteoreemide teadaolevad tõestused ja rakendused ning selgitatakse nende geomeetrilist tähendust. Lagrange'i teoreemi puhul kirjeldatakse keskväärtust määrava pun kti asümptootilist käitumist. Fletti teoreemi erinevate versioonide hulgast tõestatakse Trahani ja Tongi teoreemid ning kirjeldatakse nende kolme teoreemi vahekorda. Esitatakse üksikasjalikud tõestused Lagrange'i ja Pompeiu keskväärtusteoreemidega seotud aritmeetilise ja harmoonilise keskmisega määratud funktsionaalvõrrandite lahendamisest.
 • Item
  Parajad poolrühmad
  (Tartu Ülikool, 2015-08-11) Lüsi, Iiris; Laan, Valdis, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatika instituut
  Bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida teatud poolrühmi, mida me nimetame (paremalt või vasakult) parajateks. Need poolrühmad defineeritakse üle nende vaadeldavate polügoonide omaduste abil. Antakse tarvilik ja piisav tingimus selleks, et poolrühm oleks paras ning näidatatakse, et parajate poolrühmade klass sisaldab mõned suured poolrühmade klassid. Teatud parempoolsete ideaalide abil defineeritakse poolrühma unitaarne osa, mis paraja poolrühma korral osutub kahepoolseks ideaaliks. Uuritakse lühidalt Morita ekvivalentsust poolrühmade korral, mille unitaarsel osal on ühised nõrgad lokaalsed ühikelemendid.
 • Item
  Arvjadade statistiline koonduvus
  (Tartu Ülikool, 2015-08-11) Kornis, Diana-Katry; Leiger, Toivo, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatika instituut
  Bakalaureusetöö eesmärkideks on kirjeldada statistiliselt koonduvate ja I -koonduvate jadade omadusi ning võrrelda jadade statistilist koonduvust nende C -summeeruvusega. Leitakse tarvilik ja piisav tingimus jadade statistiliseks koondumiseks ja näidatakse, et kõigi tõkestatud statistiliselt koonduvate jadade ruum on kinnine alamruum kõigi tõkestatud jadade Banachi ruumis. Samuti uuritakse funktsioonide pidevust C -summeeruvuse ja statistilise koonduvuse suhtes. Esitatakse I -koonduvuse ja I* -koonduvuse mõisted ja leitakse tingimus, mille korral need langevad kokku.