Andragoogilise, sotsiaalse ja psühholoogilise aspekti tegurite koosmõju täiskasvanute õppimiskäsituste, õppimisvalmisolekule ja koolitusaktiivsuse kujunemisele elukestva õppe kontekstis

Date

2006

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Elukestev õpe ja täiskasvanuharidus on võimas jõud saavutamaks sotsiaalset sidusust, eriti siis, kui koolituse/õppevorm ja kontekst on seotud kohaliku või regionaalse tasandiga, ümbritseva eluga ja selle eluga, mida inimesed elavad. Käesoleva uurimuse koostamisel lähtuti vajadusest laiendada ning analüüsida teoreetilist nägemust täiskasvanu õppimise olemusest ja õpikäsituste kujunemisest elutee kontekstis. Uurimuse põhiküsimusteks on: kuidas kujuneb täiskasvanute õpikäsitus ja millised tegurid mõjutavad õpikäsituste, õppimisvalmisolekute ja koolitusaktiivsuse kujunemist täiskasvanueas erinevate põlvkondade lõikes?

Description

Keywords

õppimisvõimalused, hoiakud, sotsiaalne keskkond, õppimine, õpimotivatsioon, täiskasvanuharidus, õpikäsitus, elukestev õpe, andragoogika

Citation

Collections