Statistilise kompetentsi vajadus Eestis tegutsevates ettevõtetes

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on saada ettekujutus statistikute ja analüütikute vajadusest ja rakendamisest Eesti ettevõtetes. Töö raames viidi läbi küsitlus, mis paluti täita ettevõtte tööülesannete või personaliotsuste eest vastutaval isikul. Vastuseid koguti aprillis ja mais 2017. aastal. Töö esimeses peatükis tutvustatakse analüütikal põhinevate äriliste otsuste ajalugu ja rolli tänapäeva maailmas koos erinevate näidetega, teises peatükis kirjeldatakse valimi moodustamist, küsimustikku ning uuringu läbiviimist, kolmas peatükk tegeleb uuringu tulemuste analüüsiga.

Description

Keywords

turu-uuring, statistiline kompetents, survey, statistical competence

Citation