Sepisristide elementide valmistamise tehnoloogia Paistu kalmistu ristide näitel

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Abstract

Lõputöös uuritakse sepisristide detailide valmistamise tehnoloogiat Paistu kalmistu ristide näitel. Töö eesmärk on kirjeldada erinevate ristide ja nende elementide valmistamist ning praktilise tööna valmistada erinevaid sepisristi detaile kontrollides nii kirjeldatud tehnoloogiate õigsust. Valmistamise tehnoloogia kirjeldamiseks töötati läbi 20. sajandi alguse eestikeelne rauatöö kirjandus. Lõputöös jaotatakse Paistu kalmistu ristid kome tüüpi raami ehituse järgi ning kirjeldatakse nende ehituse erisusi ja ühisosi. Praktilise töö raames valmis risti raam, kus horisontaal- ja vertikaalraami otstes on erinevad südamekujulised kaunistused. Raami nurkadesse on valmistatud neli erinevat nurgakaunistust kahes erinevas tehnoloogias. Praktilise töö käigus selgus, et suuremad tööstused on kasutanud raamiotste valmistamiseks stantsimist, kuna raami otsad olid identse kuju ja mõõduga. Kaunistuselementide valmistamise tehnoloogia vastas esialgsele kirjeldusele. Haudadelt ära korjatud ristide hulgast õnnestus leida kahe erineva kivisse kinnitamise viisi näidised. Tüpoloogia loomine ning kirjeldamine ja praktilise tööna tehtud katsetused aitavad paremini mõista 20. sajandi alguse sepatööstuste tehnoloogilisi võimalusi

Description

Keywords

sepisristid, Paistu surnuaed

Citation