Parameetriliste Bezier’ liitkõverate konstrueerimine

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Bakalaureusetöös käsitletakse parameetriliste Bezier’ liitkõverate konstrueerimist. Defineeritakse Bernsteini baaspolünoomi, Bezier’ kõvera, polaarkuju ja Bezier’ liitkõvera mõisted ning vaadeldakse nende tähtsamaid omadusi ja nendevahelisi seoseid. Tutvustatakse de Casteljau algoritmi ja uuritakse Bezier’ kõverate ühendamist ja nii ruut- kui ka kuupkõveratega interpoleerimist. Defineeritakse subdivision kui osadeks jaotamine ning ka kui meetod olemasoleva polügoni (murdjoone) parendamiseks tippude lisamise teel. Tutvustatakse nelja subdivision algoritmi.

Description

Keywords

bakalaureusetöö, Bezier kõver, parameetrilne polünoom, geomeetriline modelleerimine, subdivision

Citation