Analyse des équivalents francais de l'adjectif " odav "

dc.contributor.advisorTreikelder, Anu, juhendaja
dc.contributor.authorVainola, Riina
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Filosoofiateaduskondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Prantsuse keel ja kirjanduset
dc.date.accessioned2015-06-29T10:06:14Z
dc.date.available2015-06-29T10:06:14Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractOmadussõna odav prantsuskeelsete vastete analüüs. Käesoleva bakalaureusetöö pealkiri on „Omadussõna odav prantsuskeelsete vastete analüüs“. Töös uuritakse korpusepõhiselt, millised vasted esinevad omadussõnal odav prantsuse keeles, kuidas neid kasutatakse ja millised on erinevused ning sarnasused näidete süntaksis ja vastete funktsioonides. Vaadeldakse nii prantsuse keelest kui ka prantsuse keelde tõlgitud vasteid. Analüüsi jaoks koostatud korpus põhineb eesti-prantsuse paralleelkorpusel (http://corpus.estfra.ee), millest on täpsemalt valitud ilukirjanduslikud ja mitteilukirjanduslikud tekstid mõlemal suunal. Korpuse põhjal leidsime 105 näidet, millest 53 olid ainulaadsed. Korpuse analüüsist selgus, et vasted jaotuvad kolme gruppi: omadussõnalised vasted, nimisõnafraasid ja nimisõnad või muud konstruktsioonid. Eesti-prantsuse suunal kasutatakse kõige sagedamini omadussõnalist vastet ning prantsuse-eesti suunal kasutatakse erinevaid vastete tüüpe enam-vähem võrdsel määral. Lisaks on vasted jaotatud lähtuvalt tähendusest – vasteid, mis tähistavad rahalist väärtust, esines neli korda rohkem kui vasteid, mis tähistavad abstraktset väärtust. Analüüsist ilmnes ka, et omadussõna ja adverbiaali funktsioonis olevad vasted jäid enamasti mõlemas keelesuunas samasse funktsiooni, teiste vastete puhul lausete konstruktsioon ja seega ka vaste funktsioon muutusid. Kõige sagedasem prantsuskeelne vaste omadussõnale odav on antud korpuse põhjal bon marché ning selle variatsioon à bon marché, sageduselt järgmine on pas cher, mis on enamasti kasutuses kõnekeelse väljendina. Lisaks leidsime, et kui odav väljendab selgelt rahalist väärtust, esineb tihtipeale prantsuskeelse vaste osana sõna prix (’hind’) või tegusõna coûter (’maksma’). Prantsuse-eesti suunal esineb palju nimisõnalisi ja kõnekeelseid moodustisi prantsuse kultuuriruumis tavapäraste asjade kohta, nt vinasse, mis on eesti keelde tõlgitud kui odav vein. Kokkuvõttes võib öelda, et omadussõna odav vastetena kasutatakse palju erinevaid sõnu ja konstruktsioone, mille valik sõltub sellest, kas soovitakse väljendada rahalist väärtust või abstraktset väärtust ning millisel määral oma hinnangut lausesse lisatakse. Samas tuleb tõdeda, et vastete tähendus sõltub suuresti lause kontekstistet
dc.description.abstractDans le cadre du présent travail, nous étudierons l’adjectif estonien odav par rapport à ses équivalents en français. L’objectif de ce mémoire est d’analyser les équivalents de façon comparative pour savoir quelles sont les variations des équivalents et comment ces derniers sont utilisés. Comme nous examinerons les équivalents de l’adjectif estonien en français, le travail se situe dans le domaine de la linguistique contrastive et la méthode utilisée est la méthode comparative.fr
dc.description.urihttp://www.ester.ee/record=b4581090*est
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/47379
dc.language.isofren
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rightsopenAccesset
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectprantsuse keelet
dc.subjectomadussõnadet
dc.subjecttõlkimineet
dc.subject.otherbakalaureusetöödet
dc.titleAnalyse des équivalents francais de l'adjectif " odav "fr
dc.typeThesisen

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Ba2015_Riina_Vainola.pdf
Size:
629.56 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: