Kokkuvõte ajalooõpetajate küsitlusest

Date

2004

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Koos 2004. aasta ajaloo riigieksamitöödega saadeti ajalooõpetajatele küsimustik, et saada tagasisidet ajaloo ainekava, õppekirjanduse ja õppetegevuse kohta. REKKi tagastati 205 täidetud ankeeti.

Description

Keywords

õpetamine, õppetöö, õppekorraldus, üldharidus, ainekavad, õpetajad, küsitlusuuringud, ajalugu

Citation

Collections