Interaktiivsus

Interaktiivsus võimaldab õppijal oma õppeprotsessi juhtida, muudab õppimise efektiivsemaks, aktiveerib õppijat, tõstab tema õpimotivatsiooni (Allen, 2003). Sisupakett on interaktiivne, kui see reageerib õppija tegevusele (hiireklikkidele, sisestustele jne) ning on seeläbi õppija poolt juhitav. Näiteks tagab interaktiivsuse võimalus liikuda õpiobjektis sisukorra või navigeerimisnuppude abil, juhtida videoklipi või animatsiooni ajajoont, täita välju või klikkida valikunuppudel. Kui sisupaketis puudub igasugune interaktiivsus, on parem see õppematerjal edastada õppijale hoopis pdf-failina.

Kasutades sisupaketi loomiseks programmi eXe on interaktiivsuse loomiseks järgmised võimalused (Vt näiteid http://lepo.it.da.ut.ee/~triinm/exe/nited_exe_vahenditest_1.html):

  • juhtumi kirjeldus
  • lugemine
  • mitme-valikuga
  • mitme-valitavaga
  • mõtisklus
  • pildi luup
  • SCORM test
  • täida lüngad
  • tõene/väär küsimus
  • väline veebileht

Kui kasutate sisupaketi loomiseks mõnda veebipõhist tarkvara, tuleb teil interaktiivsed komponendid (nt JavaScriptina) eraldi valmis teha ja siis html-koodina sisupaketti kopeerida. JavaScripti programmid töötavad ilma internetiühenduseta. Teisisõnu – neid võib luua oma arvutis. JavaScripti programmid võivad asuda nii eraldi failides, millele dokumendi päise osas viidatakse, koodina päises (vt järgnevat näidet) või ka üksikute html elementide juures.

<head>
<script type="text/javascript" language="javascript" src="prog.js">
</script>
<script type="text/javascript" language="javascript">

// siia kirjutatakse programmikood...

</script>
</head>

Järgnevalt on toodud mõned JavaScriptide rakenduste näited:

Kolmas variant on luua interaktiivsed ülesanded spetsiaalsete rakenduste abil nagu näiteks HotPotatoes (http://hotpot.uvic.ca/) ja Quizlet (http://quizlet.com/) ja loodud ülesanded sisupaketiga liita.