Kaviteedi preparatsioon IV klassi komposiittäidisele

IV klassi kaviteet paikneb esihammastel (intsisiividel ja kaniinidel) kusjuures haaratud on nii kontaktpind kui lõikeserv.

Vaata kõrvaolevat fotot, kus proksimaalpinna kaaries on lõikehammastel erineva ulatusega, haarates lateraalse intsisiivi mesiaalset nurka. Suure tõenäosusega tuleb eemaldada toetuseta email ka parempoolse (arvesta, et fotod on peegelpildis!) tsentraalse intsisiivi mesiaalsel küljel, nii et kahjustus klassifitseerub IV klassiks. III klassi kaviteet tuleb vasaku tsentraalse intsisiivi distaalsele küljele, kus hamba nurka preparatsioonis ei haarata.

Kuigi traumadega hambad on omaette teema, võib tinglikult ka lõikehamba nurga või serva murdu (70% hammaste traumadest on seotud ülemise tsentraalse intsisiiviga) käsitleda IV klassi kaviteedina.

 


Allikas: http://www.onlinedentist.org/primary-dentition/cavities-in-children-signs-and-treatment

Kuna eeshambad vajavad esteetilisi täidiseid, siis kasutatakse komposiitmaterjale. Ulatusliku kahjustuse korral on õigem proteetiline ravi, kuid komposiittäidis on alternatiivseks variandiks kaarieskahjustusega või murdunud krooniga hamba ravis.

Preparatsioonitüübi valik sõltub kaarieskahjustuse suurusest ning ulatusest. Tavalist meetodit kasutatakse väga harva, peamiselt juhul kui kaaries ulatub hamba juurepinnale. Tavalist meetodit kasutatakse ka juhul kui kaaries on ulatuslikult hävitanud hambakude ning on vaja head täidise retentsiooni ja vastupanu hammustamisel tekkivale rõhule. Kliinilises ravis eelistatakse modifitseeritud meetodit.

* Kui sulle jäävad segaseks sõnad 'fatsiaalne', 'labiaalne' ja teised sarnased mõisted, siis saab hambapindade nimetusi korrata õpiobjektist 'Meditsiiniline terminoloogia suuõõne ja hammaste asendi kirjeldamisel' (http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/18374/index.html?sequence=21).

iDevice ikoon Jäta meelde!

Tavalist, lisaretentsioonidega preparatsiooni kasutatakse suurema kaviteedi korral, modifikatsioone väiksematel kahjustustel.