Kokkuvõte

Materjali omandanuna oled selgeks saanud IV klassi kaviteedi loomise põhitõed komposiittäidisele ja tutvunud erinevate preparatsioonivõimalustega.

Meditsiini meetodid ja materjalid arenevad ja täienevad pidevalt. Tänapäevased materjalid on väga hea adhesiivsusega ja naturaalsed, sarnanedes füüsikaliste näitajate poolest omaenda hambale. Esihammaste täidised on suure esteetilise nõudlikkusega ja vajavad head silma värvivalikul ja täidise modelleerimisel, sarnanedes kunstniku tööle.

IV klassi suurim probleem on täidise püsivus, sest toidu hammastamisel saavad eeshambad suure koormuse. Esihamba nurka taastava täidise püsivust suurendavad mitmesugused kasutatavad lisaretentsioonielemendid, millest osadega tutvusid eespool. Esialgu on sul oluline aru saada mida, miks ja milleks tehakse - siis saad omandatud teadmiseid kohandada ja oma tulevases töös kombineerima hakata. Kogemuste kasvades oskad valida olukorrast lähtuvalt parim lahendus.

Allikas: http://www.esthetxhd.com/proof-performance/case-studies/adolescent-direct-composite-veneers-esthet-x-hd-excels

Hoia end kursis muutuvaga ja ära unusta põhitõdesid. Edu hammaste päästmisel!


Riina Runnel
Tartu Ülikool
i stomatoloogia kliiniku
suu- ja hambahaiguste õppejõud
riina.runnel@ut.ee