Õpijuhis

iDevice ikoon Jäta meelde!

Hambatäidise püsivus sõltub mitmest erinevast tegurist, millest kindlasti üks olulisemaid on õige kujuga kaviteet – ükskõik kui ilusasti kujundatud täidis ei suuda vastu seista loodusseadustele (ehk hambale langevale mälumisrõhule). Esihammaste puhul lisandub veel esteetiline pool - ilus naeratus on inimese enesehinnangu tähtis osa ja tema "visiitkaart".


Materjali omandama hakates jälgi, et sinu esimene töö toimub õppeklassis, kus sinu „patsiendiks“ on plastmassist hammastega mannekeen (Tartu Ülikoolis on kasutusel Frasaco firma tooted). Plastik on võrreldes päris hambaluuga tugevam ja selles puudub pärishambale omane pehme kaarieskahjustuse kolle. Seepärast on õppijale ette antud orienteeruvad mõõdud näiteks kaviteedi sügavuse ja laiuse osas. See aitab sul tunnetada õigeid parameetreid. Päris hambal sõltuvad need mõõtmed ikka kaariese ulatusest.

Jälgi hoolega õppematerjali – mitte alati ei ole fantoomhammastel kasutatavad puurid vastavuses kliinikus kasutatavatega, sest fantoomhamba ja päris hamba omadused ning tugevus on erinevad. Õppematerjalis on kirjas juhtnöörid mõlemate kohta. Jäta need meelde - kõrgharidust omandava targa inimesena oskad sa neid nõudeid kasutada oma töös vastavalt olukorrale.

Materjalidele on juurde lisatud ka videolingid, mis aitavad sul kirjeldatud protseduure paremini ette kujutada. Mitte kõik internetti laetud materjalid ei ole alati veatud, jälgi kindlasti videolingile lisatud kommentaari: millisele lõigule eelkõige keskenduda ja mida vaadata kriitilisema pilguga. Samuti on kirjas viidatud video pikkus ja pikematel lindistustel ka sinu aja säästmiseks soovitatavad vahemikud (minutites), mida vaadata.

Allikas: http://frasaco.com/index.php?seite=
standardmodell_ana4_en&navigation=14834&
root=11485&kanal=html

Materjali kinnistada ja selle omandamise edukust saad sa ise hinnata testi sooritades.

„IV klassi preparatsioon komposiittäidisele“ on osa erinevatel hammastel ja erinevatel pindadel asuvatest kaviteetide preparatsiooniõpetusest. Vaata ka I, II, III ja V klassi kaviteetide prepareerimise õppematerjale.