Klassikalise filoloogia bakalaureusetööd - Bachelor's theses

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Ateena akropoli kirjelduse kommenteeritud tõlge Pausaniase teosest "Hellase kirjeldus"
  (Tartu Ülikool, 2023) Tomson, Avely; Novikov, Kadri, juhendaja; Lotman, Maria-Kristiina, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Klassikalise filoloogia osakond; Tartu Ülikool. Maailma keelte ja kultuuride instituut
 • Item
  Vanakreeka keele sõnade kopti keelde laenamisstrateegiad gnostilise Tooma evangeeliumi ja kanoonilise Luuka evangeeliumi kreeka päritolu laensõnade võrdleva analüüsi põhjal
  (Tartu Ülikool, 2023) Poskin, Vitali; Päll, Janika, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Klassikalise filoloogia osakond; Tartu Ülikool. Maailma keelte ja kultuuride instituut
 • Item
  Apuleiuse "Amori ja Psyche" varased eestikeelsed tõlked
  (Tartu Ülikool, 2023) Kangur, Hanna Stiina; Päll, Janika, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Klassikalise filoloogia osakond; Tartu Ülikool. Maailma keelte ja kultuuride instituut
 • Item
  Gezeliuse leksikoni "Lexicon Graeco-Latinum" tähe alfa editsioon
  (Tartu Ülikool, 2022) Jurtšenkova, Jaana; Päll, Janika, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Klassikalise filoloogia osakond; Tartu Ülikool. Maailma keelte ja kultuuride kolledž
 • Item
  Achilleuse viha analüüs "Iliases" Euagriose kaheksa logismos’e põhjal
  (Tartu Ülikool, 2022) Oiso, Annika; Lotman, Maria-Kristiina, juhendaja; Toomet, Elo-Mall, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Klassikalise filoloogia osakond; Tartu Ülikool. Maailma keelte ja kultuuride kolledž
 • Item
  Kreeklaste teispoolsus arhailiste ja klassikaliste tekstide näitel: kontseptsioon ja strukturaalne analüüs
  (Tartu Ülikool, 2022) Sumre, Kertu; Lotman, Maria-Kristiina, juhendaja; Toomet, Elo-Mall, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Klassikalise filoloogia osakond; Tartu Ülikool. Maailma keelte ja kultuuride kolledž
 • Item
  Antiikne kirjanduspärand vene fraseologismide kujunemise allikana ja nende fraseologismide kasutamise probleemistik
  (Tartu Ülikool, 2021) Piotrovskaja, Vera; Näripä, Neeme, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Klassikalise filoloogia osakond; Tartu Ülikool. Maailma keelte ja kultuuride kolledž
  Käesoleva töö teemaks on antiikne kirjanduspärand vene fraseologismide kujunemise allikana, näide sellest, kuidas antiikkultuur on jätnud oma jälje vene keelde püsivate sõnaühendite kujul. Selles töös uuritakse antiikkirjanduse mõjul vene keelde jõudnud fraseoloogisme, mis on võetud J. A. Larionova "Kaasaegse vene keele fraaseoloogilisest sõnaraamatust" (2014).
 • Item
  Metafoorid ja metafoorsed väljendid vanakreeka ja eesti keeles: erinevate tõlkestrateegiate analüüs Longose „Daphnis ja Chloe“ I raamatu põhjal
  (Tartu Ülikool, 2021) Lembit, Laura; Novikov, Kadri, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Klassikalise filoloogia osakond; Tartu Ülikool. Maailma keelte ja kultuuride kolledž
  Käesolev bakalaureusetöö uurib laiemalt Longose teoses “Daphnis ja Chloe” (Δάφνις καὶ Χλόη) esinevaid metafoore ja metafoorseid väljendeid. Täpsemalt keskendutakse töö puhul metafooride tõlkestrateegiatele ja nende analüüsile mainitud teose esimese raamatu põhjal, kus on vanakreekakeelne teos kõrvutatud Paul Keesi eestikeelse tõlkega. Töö teema osutus valituks huvist vanakreeka proosa ja metafooride kasutamise vastu selles. Kuigi mingil määral on eri žanritega tegelenud antiikautorite teoste puhul metafoore vaadeldud, siis uurimused proosateoste puhul on pigem pealiskaudsed. Tõlkestrateegiate uurimine Longose teose “Daphnis ja Chloe” esimese raamatu puhul on eesti keeles uudne. Töö eesmärgiks on anda ülevaade Paul Keesi eestikeelses tõlkes esinevatest tõlkestrateegiatest ehk kuidas on tõlkija vanakreekakeelset metafoori või metafoorset väljendit eesti keeles edasi andnud. Lisaks eri tõlkestrateegiate kasutusele uuritakse, mil määral on Kees loobunud metafoorsete väljendite vahendamisest metafoorsetena või mil määral on neid eestikeelses tõlkes lisandunud.
 • Item
  David Cunitiuse „Jõuluoratsiooni“ editsioon ja tõlge
  (Tartu Ülikool, 2021) Kase, Kristiina; Päll, Janika, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Klassikalise filoloogia osakond; Tartu Ülikool. Maailma keelte ja kultuuride kolledž
  Käesoleva bakalaureusetöö „David Cunitiuse „Jõuluoratsiooni“ editsioon ja tõlge“ peamiseks eesmärgiks on David Cunitiuse „Jõuluoratsiooni“ (Εἰς ταπεινὰ τὰ γενέθλια τοῦ Κυρίου) editeeritud kreekakeelse teksti ja eestikeelse tõlke tutvustamine. Oratsioon on välja antud 1642. aastal Rostockis, selle ainus teadaolev eksemplar kohaviitega OCLC: (OCoLC)899881811 asub Poola Rahvusraamatukogus.
 • Item
  Loomade kujutamine Andrea Alciato embleemiraamatus
  (Tartu : Tartu Ülikool, 2012) Puu, Gerry; Viiding, Kristi, juhendaja; Tartu Ülikool. Filosoofia teaduskond; Tartu Ülikool. Klassikalise filoloogia osakond