Metafoorid ja metafoorsed väljendid vanakreeka ja eesti keeles: erinevate tõlkestrateegiate analüüs Longose „Daphnis ja Chloe“ I raamatu põhjal

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolev bakalaureusetöö uurib laiemalt Longose teoses “Daphnis ja Chloe” (Δάφνις καὶ Χλόη) esinevaid metafoore ja metafoorseid väljendeid. Täpsemalt keskendutakse töö puhul metafooride tõlkestrateegiatele ja nende analüüsile mainitud teose esimese raamatu põhjal, kus on vanakreekakeelne teos kõrvutatud Paul Keesi eestikeelse tõlkega. Töö teema osutus valituks huvist vanakreeka proosa ja metafooride kasutamise vastu selles. Kuigi mingil määral on eri žanritega tegelenud antiikautorite teoste puhul metafoore vaadeldud, siis uurimused proosateoste puhul on pigem pealiskaudsed. Tõlkestrateegiate uurimine Longose teose “Daphnis ja Chloe” esimese raamatu puhul on eesti keeles uudne. Töö eesmärgiks on anda ülevaade Paul Keesi eestikeelses tõlkes esinevatest tõlkestrateegiatest ehk kuidas on tõlkija vanakreekakeelset metafoori või metafoorset väljendit eesti keeles edasi andnud. Lisaks eri tõlkestrateegiate kasutusele uuritakse, mil määral on Kees loobunud metafoorsete väljendite vahendamisest metafoorsetena või mil määral on neid eestikeelses tõlkes lisandunud.

Description

Keywords

Citation