Recent Submissions

 • Topoloogilise ruumi kujutuste kogumite poolt määratud laiendid 

  Vajakas, Jaan (Tartu Ülikool, 2008)
 • Valik hulgateoreetilisi paradokse 

  Leopard, Reelika (Tartu Ülikool, 2008)
 • Cauchy-Bunjakovski-Schwarzi võrratus 

  Prii, Klaarika (Tartu Ülikool, 2008)
 • Heytingi ahelate alamotsekorrutiste endoprimaalsus 

  Niitsoo, Margus (Tartu Ülikool, 2007)
 • Sissejuhatus satelliitnavigatsiooni 

  Tammo, Paul (Tartu Ülikool, 2007)
 • GPS vastuvõtja väljundi simulatsioon 

  Tammo, Paul (Tartu Ülikool, 2007)
 • Järjestusvalik 

  Rajaleid, Kristiina (Tartu Ülikool, 2000)
 • Biruutvastavusseadus 

  Ahven, Anu (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
  Käesolevas bakalaureusetöös sõnastatakse biruutvastavusseadus ja esitatakse selle täielik detailne tõestus. Mainitud seadus seob neljanda astme kongruentside lahenduvuse üle Gaussi täisarvude ringi mooduli kujuga ...
 • Keemiliste reaktsioonide, südametöö ja häiritud liikumise modelleerimine programmiga Stella 

  Rammo, Marite (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
  Käesolevas bakalaureusetöös käsitletakse keemiliste reaktsioonide, südametöö ja häiritud liikumise mudeleid koos ülesannete püstituste ja lahendustega modelleerimisprogrammi Stella abil. Esitatud on ...
 • Permutatsioonikoodid ja allikakodeerimine 

  Visk, Kristo (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida permutatsioonikoodide ühest dekodeeritavust ja prefiksivabadust. Toome sisse permutatsioonikonstandi, permutatsiooni mustri ja kindlat tüüpi permutatsioonikoodide mustrivabaduse mõisted. ...
 • Pinged ja deformatsioonid plaatide teoorias 

  Must, Johannes (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
  Käesolevas bakalaureusetöös tutvutakse pideva keskkonna mehaanika aluste, plaatide ja koorikute põhimõistetega. Töö esimeses pooles defineeritakse pinged, siirded ja deformatsioonid koos tasakaaluvõrranditega, teises ...
 • Efficient multiplication in binary fields 

  Kuldmaa, Annabell (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
  The thesis discusses the basics of efficient multiplication in finite fields, especially in binary fields. There are two broad approaches: polynomial representation and normal bases, used in software and hardware ...
 • Keskväärtusteoreemid ja nendega seotud funktsionaalvõrrandid 

  Rosenberg, Nele (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
  Käesolevas bakalaureusetöös esitatakse Lagrange'i, Fletti ja Pompeiu keskväärtusteoreemide teadaolevad tõestused ja rakendused ning selgitatakse nende geomeetrilist tähendust. Lagrange'i teoreemi puhul kirjeldatakse ...
 • Parajad poolrühmad 

  Lüsi, Iiris (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida teatud poolrühmi, mida me nimetame (paremalt või vasakult) parajateks. Need poolrühmad defineeritakse üle nende vaadeldavate polügoonide omaduste abil. Antakse tarvilik ja piisav ...
 • Arvjadade statistiline koonduvus 

  Kornis, Diana-Katry (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
  Bakalaureusetöö eesmärkideks on kirjeldada statistiliselt koonduvate ja I -koonduvate jadade omadusi ning võrrelda jadade statistilist koonduvust nende C -summeeruvusega. Leitakse tarvilik ja piisav tingimus jadade ...
 • Epideemia leviku matemaatilised mudelid 

  Melsas, Heleri (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
  Vaadeldav bakalaureusetöö annab ülevaate epideemia leviku modelleerimisest, selle juurde kuuluvatest mõistetest ja tähistustest ning erinevatest mudelitüüpidest. Töös on toodud erinevatele viiruse tüüpidele vastavad ...
 • Dünaamika ülesannete modelleerimine programmi Stella abil 

  Lääne, Kerttu (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
  Antud bakalaureusetöös käsitletakse dünaamika ülesandeid, mis põhinevad diferentsiaalvõrranditel ning mis muutuvad ajas. Töö põhineb kahel dünaamika ülesandel: keha viskamise ja allveelaeva sukeldumise ülesandel. ...
 • Mehaaniliste võnkumiste ja majanduse mudelid 

  Uurman, Liina (Tartu Ülikool, 2014-08-13)
  Antud bakalaureusetöös käsitletakse dünaamilisi süsteeme, mis muutuvad ajas ja põhinevad diferentsiaalvõrranditel. Töös on esitatud mõned mehaaniliste võnkumiste ja majanduse ülesannete mudelid koos ülesande ...
 • Silindrilise kooriku paine 

  Ollema, Merilin (Tartu Ülikool, 2014-08-13)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida silindrilise kooriku painet. Koorik on konstruktsioonielement, mis on piiratud kahe kõverpinnaga, mille vaheline kaugus on võrreldes kooriku teiste ...
 • Diameeter-2 omadustega Banachi ruumide kaasruumide kirjeldused oktaeedrilisuse abil 

  Nadel, Rihhard (Tartu Ülikool, 2014-08-13)
  Bakalaureusetöös antakse erinevate diameeter-2 omadustega Banachi ruumide kaasruumide kirjeldus R. Halleri, J. Langemetsa ja M. Põldvere ühisartikli „ On duality of diameter 2 properties “ põhjal, mis on ilmumas ...

View more