Show simple item record

dc.contributor.authorKõiv, Pille
dc.date.accessioned2014-05-13T11:50:54Z
dc.date.available2014-05-13T11:50:54Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/40608
dc.description.abstract2010. aasta alguses vastuvõetud uues põhikooli riiklikus õppekavas ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas sätestatu kohaselt koostab kool riikliku õppekava alusel oma õppekava, mis on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument. Kooliõppekava valmimisprotsess on oluline osa kooli töökultuurist. Viis, kuidas koostatakse kooliõppekava, mõjutab õpetajate suhtumist õppekavas tehtavatesse muudatustesse. Analüüsigrandi „Kooliõppekava arendamine ja rakendamine“ peaeesmärgiks oli uurida koolijuhtide ja õpetajate hinnanguid (sh. probleemid, prioriteedid) ning ootusi kooliõppekava arendamisele ja töötada välja ettepanekute pakett kooliõppekava arendusprotsessi ning õppekava-alase esma- ja täiendõppe tarvis. Koolijuhtide ja õpetajate intervjuud viidi läbi kümnes üldhariduskoolis. Valimis olid esindatud nii linna- kui maakoolid ning põhikoolid ja gümnaasiumid. Koolijuhtidega viidi läbi pool-struktureeritud individuaal- või grupiintervjuud ning õpetajatega fookusgrupi intervjuud.et
dc.description.urihttp://eduko.archimedes.ee/files/KOK_L%C3%B5pparuanne_veebi.pdfet
dc.language.isoetet
dc.publisherTallinna Ülikoolet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjecthindamineet
dc.subjectõppekavadet
dc.subjectõpetamineet
dc.subjectkoolijuhtimineet
dc.subjectõpetamineet
dc.subjectkooliõppekavaet
dc.titleKooli õppekava arendamine ja rakendamine (KÕK)et
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/workingPaper
dc.typeWorking Paperet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record