Recent Submissions

 • Õppeaine „Digitaalne loogika“ praktikumide täiendamine riistvaraliste paralleelülesannetega 

  Oll, Oliver (Tartu Ülikool, 2022)
  Bakalaureusetöö eesmärk oli tutvuda erinevate FPGA peal teostatavate riistvaraliselt paralleelsete ülesannetega ning luua nende põhjal Tartu Ülikooli õppeainesse „Digitaalne loogika“ (LOTI.05.041ja LOTI.05.055) juurde ...
 • Lämmastikhappe taaskasutussüsteemi juhtplaadi prototüübi loomine 

  Vaht, Oliver (Tartu Ülikool, 2022)
  Lämmastikhappe taaskasutuse jaoks puuduvad väiksematele mahtudele sobivad lahendused ja selle tõttu kasutatud lämmastikhape neutraliseeritakse. Bakalaureusetöö raames tegeletakse lämmastikhappe vaakumdestillatsioonil ...
 • Jagatud juhtimise põhimõttel realiseeritud robotite kaugjuhtimissüsteem 

  Sügis, Markus Erik (Tartu Ülikool, 2022)
  Viimase aastakümne jooksul on inimestele soovimatuid või liiga keerulisi ülesandeid hakatud järjest rohkem isetegutsevate robotite abil automatiseerima. Enamik tänapäeva robotisüsteeme pole võimelised täielikult autonoomseks ...
 • Aine ”Nutilahenduste praktikum” värskendamine 

  Rhede, Kaarel (Tartu Ülikool, 2022)
  Käesoleva bakalureusetöö eesmärgiks on Tartu Ülikooli arvutitehnika bakalaureuse õppekava kohustusliku aine ”Nutilahenduste praktikum” uuendamine. Uuendatakse nii praktikumi riistvara kui ka praktiliste tööde juhendeid. ...
 • Taimede gaasivahetuse mõõtekambri valguslahenduse automatiseeritud kalibreerimine 

  Raudla, Lauri (Tartu Ülikool, 2022)
  Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudis on mõõtesüsteem, millega jälgitakse taimede gaasivahetust sõltuvalt valgusest. Töö eesmärgiks on mõõtesüsteemi valgustite kalibreerimine, et tagada võimalikult täpsed tulemused edaspidises ...
 • ROS draiver pehmerobootika haaratsile 

  Pani, Hans Pärtel (Tartu Ülikool, 2022)
  Pehmerobootika haaratsite jaoks leidub vähe ROS põhiseid lahendus. ICL tehislihasest haaratsi jaoks polnud veel tehtud ROS draiverit. Töö eesmärgiks oli uurida kas pehmerobootika haaratsit saaks juhtida sarnaselt tavarobootika ...
 • ROS2 platvormile keevitusroboti tarkvara portotüübi loomine kasutades UR5 robot-manipulaatorit 

  Küla, Taaniel (Tartu Ülikool, 2022)
  Robotite kasutus erinevates tööstussektorites kasvab iga aastaga, seda just nende hinna languse ja tehnoloogia kiire arengu pärast. Kuigi keevitusrobotite kasutuselevõtu trend on tõusuteel, pole ühel populaarseimal roboti ...
 • Aerosoolikasvati temperatuurikontroller 

  Kitsik, Kim (Tartu Ülikool, 2022)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on temperatuurikontrolleri arendamine aerosoolikasvatile, mille ülesandeks on hoida temperatuure süsteemi erinevates osades etteantud konstantsel nivool kasutades küttekehi või ...
 • Development of Maximum Power Point Tracking for ESTCube-2 

  Anohin, Kirill (Tartu Ülikool, 2022)
  Maximum power point tracking is one of the most crucial components in a satellite. It allows for maximizing energy extraction from solar panels by varying the load of the solar cells for various environmental conditions. ...
 • GESPA surveanduri edasi arendamine 

  Jukola, Taavet Joonas (Tartu Ülikool, 2021)
  X-jalgsuse korrigeerimiseks puudusid efektiivsed mitteinvasiivsed meetodid. Selleks loodi alternatiivne vahend GESPA, mis koosneb retuuside külge paigutatud elastsetest lintidest ja surveanduritest. Loodud surveandur oli ...
 • Tartu linna Narva maantee ringristmiku digikaksik 

  Põldma, Rudolf (Tartu Ülikool, 2021)
  Digikaksikud võimaldavad meil füüsilisi esemeid, seadmeid, hooneid ja keskkonda tarkvaraliselt simuleerida ja selle abil arendada, ennetada probleeme ja optimeerida vastavalt vajadusele. Hetkel puudub tasuta kättesaadav ...
 • Inimeste tuvastamine droonile paigaldatud seadeldise abil 

  Eres, Renet (Tartu Ülikool, 2021)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on valmistada laiatarbe vahenditest drooni ja näo-tuvastusega töötav süsteem, mille abil saaks kindlaks teha, kas etteantud isik on drooni vaateväljas. Töös kasutatakse Parrot Bebop 2 ...
 • Veebirakendus-põhine kasutajaliides avatud robotplatvormi Robotont juhtimiseks ja haldamiseks 

  Põlluäär, Rauno (Tartu Ülikool, 2021)
  Robotid opereerivad mitmetes erinevates valdkondades, aidates suurendada töö efektiivsust ja vabastades inimesed ohtlikest ja kurnavatest ülesannetest. Selleks, et inimesed saaksid roboteid mugavalt kasutada, on vaja ...
 • Ribakardina motoriseerimine 

  Karu, Georg Mattias (Tartu Ülikool, 2021)
  Inimeste kodud ja neis olevad seadmed on muutumas järjest nutikamateks. Tehnoloogia areng on muutnud rutiinsete koduste tööde tegemise mugavamaks ja vähem aeganõudvaks. Üks selline tegevus on aknakatete, täpsemalt ...
 • ChessMove malelaua prototüübile tarkvara arendamine 

  Soome, Uku (Tartu Ülikool, 2021)
  Bakalaureusetöö käigus loodiChessMove malelaua prototüübile tarkvara, testiti selle töötamist ning dokumenteeriti tehtud töö. Kirjaliku töö esimeses osas võrreldakse ChessMove malelauda teiste turul olevate elektrooniliste ...
 • AHHAA Teaduskeskuse poolhumanoidroboti Oskar kaasajastamine ja ühildamine ROS tarkvararaamistikuga 

  Hinn, Rando (Tartu Ülikool, 2021)
  AHHAA Teaduskeskusel on kaks kaugjuhitavat robotit Oskar, mis on mõlemad amortiseerunud. Töö eesmärgiks on Oskari arhitektuuri kaasajastamine uue versiooni loomiseks ja robotile ROS-i toe tagamine. Töö tulemuste saavutamiseks ...
 • 3D bounding box detection of moving objects for robot navigation in dynamic environments 

  Jõul, Jüri (Tartu Ülikool, 2021)
  3D object detection is widely used in the field of robotics to avoid collisions with dynamic objects, such as humans. Based on the trajectories of the detected objects and the noise of the detection pipeline, robots can ...
 • Segareaalsusel põhinev kasutajaliides mobiilse roboti kaugjuhtimiseks Microsoft HoloLens 2 vahendusel 

  Tepandi, Tarvi (Tartu Ülikool, 2021)
  Segareaalsus on võimas tööriist, mille täielik potensiaal on veel kasutamata erinevates valdkondades, sealhulgas robootikas. Kuigi liit- ja virtuaalreaalsus võimaldavad luua innovatiivseid kasutajaliideseid, puudub selline ...
 • Nägemisulatuses kaugjuhitava mobiilse robotmanipulaatori kasutajamugavuse tõstmine 

  Olesk, Henrik (Tartu Ülikool, 2021)
  Mobiilset manipulaatorit KUKA youBot saab kasutada robootika-alaste ülesannete täitmiseks, kus on vaja keskkonnas liikuda ning sellega suhelda. Sellel robotil puudus tehniline lahendus, mille käivitamiseks ja kasutamiseks ...

View more