Recent Submissions

 • GESPA surveanduri edasi arendamine 

  Jukola, Taavet Joonas (Tartu Ülikool, 2021)
  X-jalgsuse korrigeerimiseks puudusid efektiivsed mitteinvasiivsed meetodid. Selleks loodi alternatiivne vahend GESPA, mis koosneb retuuside külge paigutatud elastsetest lintidest ja surveanduritest. Loodud surveandur oli ...
 • Tartu linna Narva maantee ringristmiku digikaksik 

  Põldma, Rudolf (Tartu Ülikool, 2021)
  Digikaksikud võimaldavad meil füüsilisi esemeid, seadmeid, hooneid ja keskkonda tarkvaraliselt simuleerida ja selle abil arendada, ennetada probleeme ja optimeerida vastavalt vajadusele. Hetkel puudub tasuta kättesaadav ...
 • Inimeste tuvastamine droonile paigaldatud seadeldise abil 

  Eres, Renet (Tartu Ülikool, 2021)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on valmistada laiatarbe vahenditest drooni ja näo-tuvastusega töötav süsteem, mille abil saaks kindlaks teha, kas etteantud isik on drooni vaateväljas. Töös kasutatakse Parrot Bebop 2 ...
 • Veebirakendus-põhine kasutajaliides avatud robotplatvormi Robotont juhtimiseks ja haldamiseks 

  Põlluäär, Rauno (Tartu Ülikool, 2021)
  Robotid opereerivad mitmetes erinevates valdkondades, aidates suurendada töö efektiivsust ja vabastades inimesed ohtlikest ja kurnavatest ülesannetest. Selleks, et inimesed saaksid roboteid mugavalt kasutada, on vaja ...
 • Ribakardina motoriseerimine 

  Karu, Georg Mattias (Tartu Ülikool, 2021)
  Inimeste kodud ja neis olevad seadmed on muutumas järjest nutikamateks. Tehnoloogia areng on muutnud rutiinsete koduste tööde tegemise mugavamaks ja vähem aeganõudvaks. Üks selline tegevus on aknakatete, täpsemalt ...
 • ChessMove malelaua prototüübile tarkvara arendamine 

  Soome, Uku (Tartu Ülikool, 2021)
  Bakalaureusetöö käigus loodiChessMove malelaua prototüübile tarkvara, testiti selle töötamist ning dokumenteeriti tehtud töö. Kirjaliku töö esimeses osas võrreldakse ChessMove malelauda teiste turul olevate elektrooniliste ...
 • AHHAA Teaduskeskuse poolhumanoidroboti Oskar kaasajastamine ja ühildamine ROS tarkvararaamistikuga 

  Hinn, Rando (Tartu Ülikool, 2021)
  AHHAA Teaduskeskusel on kaks kaugjuhitavat robotit Oskar, mis on mõlemad amortiseerunud. Töö eesmärgiks on Oskari arhitektuuri kaasajastamine uue versiooni loomiseks ja robotile ROS-i toe tagamine. Töö tulemuste saavutamiseks ...
 • 3D bounding box detection of moving objects for robot navigation in dynamic environments 

  Jõul, Jüri (Tartu Ülikool, 2021)
  3D object detection is widely used in the field of robotics to avoid collisions with dynamic objects, such as humans. Based on the trajectories of the detected objects and the noise of the detection pipeline, robots can ...
 • Segareaalsusel põhinev kasutajaliides mobiilse roboti kaugjuhtimiseks Microsoft HoloLens 2 vahendusel 

  Tepandi, Tarvi (Tartu Ülikool, 2021)
  Segareaalsus on võimas tööriist, mille täielik potensiaal on veel kasutamata erinevates valdkondades, sealhulgas robootikas. Kuigi liit- ja virtuaalreaalsus võimaldavad luua innovatiivseid kasutajaliideseid, puudub selline ...
 • Nägemisulatuses kaugjuhitava mobiilse robotmanipulaatori kasutajamugavuse tõstmine 

  Olesk, Henrik (Tartu Ülikool, 2021)
  Mobiilset manipulaatorit KUKA youBot saab kasutada robootika-alaste ülesannete täitmiseks, kus on vaja keskkonnas liikuda ning sellega suhelda. Sellel robotil puudus tehniline lahendus, mille käivitamiseks ja kasutamiseks ...
 • Elektrooniliste seadmete testsüsteemi kontseptsiooni väljatöötamine ja elektroonika arendus 

  Salumets, Sten (Tartu Ülikool, 2021)
  Elektroonikaseadmetel on maailmas aina tähtsam roll. Nõudlus suureneb, tootmismahud kasvavad ja seadmed lähevad keerukamaks. Tagamaks toodetud seadmete töökorda on vaja seadmeid testida. Seda protsessi lihtsustab oluliselt ...
 • Pihustiprinter ioonsete mahtuvuslike laminaatide tootmiseks 

  Kaldjärv, Magnus (Tartu Ülikool, 2020)
  Ioonsed mahtuvuslikud laminaatidid on suure arengupotensiaaliga tehislihaste materjal, mille laialdasem arendamine ja kasutamine on seni olnud piiratud nende töömahuka käsitöölise tootmisprotsessiga, kust saadava produkti ...
 • Linna protseduuriline genereerimine 

  Vare, Aap (Tartu Ülikool, 2020)
  Protseduuriline genereerimine leiab arvutigraafikas kasutust suurte virtuaalsete maailmade loomises. See lubab väiksemate failidega luua palju andmeid, tekitades seejuures juhuslikkust, mis muudab genereeritavad andmed ...
 • Kubernetese võrgukihi tehnoloogiate jõudluse võrdlemine füüsilistel serveritel 

  Vajakas, Johani (Tartu Ülikool, 2020)
  Konteinerite üks populaarsemaid haldussüsteeme Kubernetes koosneb mitmest seadistata-vast alamsüsteemist. Kubernetese seadistuse alguses valitakse võrgutehnoloogia, mis võib olla kõige tähtsam süsteemi osa, sest see tagab ...
 • Veebilehe ligipääsetavus Eesti Puuetega Inimeste Koja veebilehe arendusprotsessi näitel 

  Tõnisson, Mattias (Tartu Ülikool, 2020)
  Bakalaureusetöö eesmärk on tutvustada veebi ligipääsetavuse parendamise võimalusi veebikeskkonnas Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIKoda) veebilehe uuendamise praktilisel näitel. Esimeses peatükis arutletakse erivajadustega ...
 • Mehitamata langevarjule arendusplatvormi loomine 

  Tiirats, Timo (Tartu Ülikool, 2020)
  Maailmas kasvab järjest trend saata tellitud pakke laiali mehitamata sõidukeid kasutades. Sellest lähtuvalt on käesoleva töö eesmärk valmistada arendusplatvorm mehitamata langevarju juhtimiseks. Töö käigus arendatakse välja ...
 • Eestikeelse kõnesünteesi võimaldamine robootika arendusplatvormil ROS 

  Sein, Karina (Tartu Ülikool, 2020)
  Eestis tegeletakse aktiivselt eestikeelsete kõnesüntesaatorite arendamisega. Sellest hoolimata on nende rakendamine robotitele olnud minimaalne. Tõenäoliseks põhjuseks on tehnoloogia ebaküpsus ning robootikasse rakendamise ...
 • Embedded system for real-time emotional arousal classification 

  Rodionov, Kirill (Tartu Ülikool, 2020)
  We, humans, can distinguish the emotions of others with ease and we always expect any sort of emotional response during a conversation. Machines, however, do not possess emotion related skills, which makes human-machine ...
 • Takistuste vältimise lahendus õpperobotile Robotont 

  Mäesepp, Ranno (Tartu Ülikool, 2020)
  Robotont on ROS-i avatud tarkvaral põhinev kolmerattaline omniliikuv robot. Käesoleva töö tegemise ajal on Robotondi robotil (Intel RealSenseTM) 3D sügavuskaamera, mida saab kasutada roboti ees olevate objektide tuvastamiseks ...
 • Pehmed täiturid rüürobotile 

  Küüts, Mona (Tartu Ülikool, 2020)
  Kantavad seadmed ehk kantav elektroonika ehk rüürobot ehk ihuarvuti on riietega ühildatud tehnoloogia, mida kantakse aksessuaarina või mis on inimese kehaga otseses kontaktis nagu implantaat. Kantav elektroonika on kasvav ...

View more