Show simple item record

dc.contributor.advisorSchults, Astra, juhendaja
dc.contributor.advisorTreial, Kristiina, juhendaja
dc.contributor.authorAdamson, Anni
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Psühholoogia instituutet
dc.date.accessioned2018-07-19T12:45:43Z
dc.date.available2018-07-19T12:45:43Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/61307
dc.description.abstractUurimistöö eesmärgiks oli kaardistada Eesti KiVa kiusamisvastase programmi rakendavate koolide 1.-6. klassi kiusamise ohvriks langenud õpilaste kogemused seoses koolikiusamisest rääkimisega ja muutustega selles. Analüüsiks kasutati 2016. ja 2017. aasta kevadel iga-aastase küsitluse käigus kogutud andmeid: baastaseme mõõtmisel osales 1626 õpilast kaheksast 2016. aastal programmiga alustanud koolist (49,7% poisse), post-taseme mõõtmisel 1784 õpilast (50,1% poisse). Leiti, et nooremate ja vanemate õpilaste kiusamisest rääkimise vaheline erinevus oli statistiliselt oluline post-tasemel. Enne ja pärast KiVa rakendamist ei esinenud kiusamisest rääkimisel erinevate kuulajate arvus statistiliselt olulist erinevust. Klassi ja perele kiusamisest rääkimise vaheline statistiliselt oluline seos ilmnes teisel mõõtmiskorral. Õpilase sugu ja kooliaste ennustasid teatud määral seda, kas ta räägib kellelegi kiusamisest või mitte. Uurimistöös arutleti andmete analüüsimisel leitud tulemuste ning võimalike tulevikuperspektiivide üle.et
dc.language.isoestet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.rightsopenAccesset
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/*
dc.subjectkoolikiusamineet
dc.subjectohveret
dc.subjectkiusamisest rääkimineet
dc.subjectKiVa kiusamisvastane programmet
dc.subjectschool bullyingen
dc.subjectvictimen
dc.subjecttelling someone about bullyingen
dc.subjectKiVa antibullying programen
dc.subject.otherüliõpilastöödet
dc.titleKoolikiusamise ohvrite kiusamisest rääkimise kogemused ja muutused selles KiVa kiusamisvastase programmi rakendamiselet
dc.title.alternativeThe experiences of and changes in talking about school bullying by the victims upon the implementation of KiVa anti-bullying programen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess