Modernistlikest ja avangardistlikest ilmingutest Johannes Barbaruse luulekogudes „Geomeetriline inimene“ ja „Multiplitseerit inimene“

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Bakalaureusetöö käsitleb Barbaruse luulekogusid „Geomeetriline inimene“ ja „Multiplitseerit inimene“ modernistlike ja avangardistlike tekstidena, mille autor on saanud mõjutusi kubismist, kubofuturismist, futurismist, konstruktivismist, sürrealismist. Uurimuse eesmärgiks on analüüsida Barbaruse 20. aastate teise poole loomingut. Bakalaureusetöö on jaotatud kolme peatükki. Esimene peatükk tutvustab lühidalt käesoleva töö seisukohalt olulisi modernismi alavoole nagu kubism, futurism, ekspressionism ja konstruktivism ning kirjeldab nende avaldumistunnuseid kirjanduslikes tekstides. Töö teises ja kolmandas peatükis on antud ülevaade kahest luulekogust ja püütud analüüsida ja välja tuua neid elemente ja tunnuseid, mida saab nimetada modernistlikeks või avangardistlikeks, keskendutud on tähtsamale keelt, vormi ja temaatikat puudutava väljatoomisele.

Description

Keywords

modernism, avangardism, luule, Eesti, Barbarus, Johannes, pseud., 1890-1946

Citation