Märtritest alevismis

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli märterluse aspekti silmas pidades heita pilk alevismi ajaloole ja kujunemisele, tuua esile märterluse olulisuse põhjuseid, markeerida tähtsamad eeskujud, tänapäevaste juhtumite vaatlemisel otsida põhjuseid märterluse jätkuvale olulisusele ning uurida, mil viisil avaldub alevismis märtrite mälestamise teema. Kirjeldasin alevismi üldiselt märterluse vaatenurgast ning tõin välja välja erinevused alevide ja sunnide märtri kontseptsioonides. Selgus, et alevi märtreid erinevalt sunni märtritest iseloomustab rahumeelsus ja vägivaldse aspekti mitte rõhutamine. Uurisin alevismi varaseid märtreid, kelle hulka kuuluvad imaam Ali, imaam Husain, Mansur ja Pir Sultan Abdal. Veresugulus dede’de kaudu imaamidega teeb märtrid alevidele eriti lähedaseks, nad on suured eeskujud ja imetlusobjektid. Ilmselt aitab märtritega samastumine alevidel tagakiusamisele ja diskrimineerimisele vastu seista, selles leitakse lohutust ja toetust.

Description

Keywords

alevism, märtrid, imaam Ali, imaam Husain, Mansur al-Halladž, Pir Sultan Abdal, Madimak

Citation