TEACCH programmi struktureeritud õppe elementide rakendamise mõju autismispektri häirega laste toimetulekule koolieelses lasteasutuses

Date

2024

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Description

Keywords

alusharidus, haridusprogrammid, pervasiivsed arenguhäired, autism

Citation