Histotehnika praktikum

Abstract

Õpiobjekt on osa Tartu Ülikoolis õpetatavast ainest Histoloogia, mis kuulub arstiteaduskonna õppekava kohustuslike erialaainete hulka nii ravi kui ka stomatoloogia erialal. Õpiobjektis antakse ülevaade histoloogias enim kasutatavatest uurimismeetoditest. Põhjalikumalt kirjeldatakse uurimismaterjali histoloogilise töötlemise etappe valgusmikroskoopia puhul, sealhulgas lõikude värvimist hematoksüliini ja eosiiniga.

Description

Keywords

histotehnika, hematoksüliin-eosiin meetod, sisupakett, BeSt programm

Citation