Ökoloogiline kodakondsus James Tully avalikus filosoofias

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolev bakalaureusetöö keskendub ökoloogilise kodakondsuse ideele James Tully avalikus filosoofias. Töö eesmärgiks on rekonstrueerida James Tully ökoloogilise kodakondsuse teooria ning tuua välja selles esinevad vastuolud. Töös esitatakse esmalt Tully ökoloogilise kodakondsuse teooria kolmeosalise struktuurina: vundamendiks on avalik filosoofia, selle peale asetub mitmekesine kodakondsus ning struktuur tipneb ökoloogilise eetikaga. Seejärel esitatakse vastava teooria kriitika. Selleks uuritakse esmalt Tully eristatud vastandlike kodakondsuse traditsioonide tõepärasust ning leitakse, et ta esitab liigselt lihtsustava kuvandi valgustusaegsetest filosoofidest, näiteks valides Immanuel Kanti filosoofiast vaid oma teesi toetavad aspektid. Teiseks uuritakse vastuolu agonistliku ja arutleva demokraatia vahel ning leitakse, et Tully pole pelgalt agonistlik autor, vaid asetub kahe traditsiooni ühenduskohta. Kolmandaks analüüsitakse, kuidas kajastab Tully põlisrahvaste praktikaid. Sealt ilmneb, et Tully esitab põlisrahvaste praktikatest romantiseeritud pildi, mis jätab kõrvale näiteks aspekti, et orjandus mängis põlisrahvaste ja koloniaalvõimude läbirääkimistel olulist rolli. Viimaks suunatakse pilk ökoloogilise kodakondsuse rakendatavusele ning järeldatakse, et fookus kohalikul tasandil takistab Tullyl pakkumast lahendusi institutsionaalsel tasandil. Järeldustes leitakse, et James Tully ökoloogiline kodakondsus annab küll keskkonnaprobleemidele vastamiseks vajaliku hoiaku, kuid ei anna piisavalt praktilisi juhiseid, kuidas praeguse kliimakriisi valguses tegutseda.

Description

Keywords

Citation