Tunne iseennast: praktiline sissejuhatus individuaalsete erinevuste psühholoogiasse

Abstract

BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "Tunne iseennast: praktiline sissejuhatus individuaalsete erinevuste psühholoogiasse" õppematerjalid

Description

Keywords

psühholoogia, akadeemiline võimekus, enesetõhusus, õpimotivatsioon, kultuuriline sallivus, tähelepanuraskused, psühholoogiline testimine, väsimus ja sooritusvõime, BeSt programm

Citation