2. Kaitsmiseks esitatud väitekirjad – Pre-Theses only

Permanent URI for this collection

Vaata ka

Doktoriõppe eeskiri Tartu Ülikoolis

Doktoritööd edastab TÜ Kirjastus vastavalt ülikoolisisesele korrale.
Autoril palume hoolikalt jälgida autoriõiguslikke aspekte ja edastada õigeaegselt informatsioon väitekirja nende osade kohta, mille avaldamiseks õigused puuduvad (ilmunud artiklid, graafilised materjalid etc)


Browse