2. Kaitsmiseks esitatud väitekirjad – Pre-Theses only

Permanent URI for this collection

Vaata ka

Doktoriõppe eeskiri Tartu Ülikoolis

Doktoritööd edastab TÜ Kirjastus vastavalt ülikoolisisesele korrale.
Autoril palume hoolikalt jälgida autoriõiguslikke aspekte ja edastada õigeaegselt informatsioon väitekirja nende osade kohta, mille avaldamiseks õigused puuduvad (ilmunud artiklid, graafilised materjalid etc)


Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Video game design and development bachelor’s curriculum for Estonia
  (2024-02-16) Tunnel, Raimond-Hendrik; Norbisrath, Ulrich, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
  Doktoritöö: Mida tuleb õppida, et videomänge teha? Kui Arno hommikul auditooriumisse jõudis, oli loeng juba alanud. Arno oli eelmisel õhtul kaua üleval, sest ehitas koos sõpradega videomängu. Videomängude loomine paelub Arnot väga. Kuigi tal on suur mure, kas ta sellel alal ka tööle kõlbab. Tartu Ülikoolis koostatud doktoritöö uuris, mis oskusi ja teadmisi peaks Arnol olema, et ta head karjääri teha saaks. Uuritud Eesti meelelahutustehnoloogia ettevõtetest enamik ütlesid, et mängudisainerina peaks Arnol olema mitmekülgne taust. Ta peaks oskama juhtida projekti ning suutma erialaselt suhelda nii mängukunstnike kui -programmeerijatega. Ühes ettevõttes näiteks nimetati mängudisaineri ametikoht hiljuti ümber projektijuhiks. Isegi kui Arno tahab tegeleda ainult programmeerimisega, on tal ka vaja mõista mängudisaini laiemalt. Ühe ettevõtte esindaja ütles: “Programmeerija, kes ei mõista kasutajakogemust, on halb programmeerija.” Samuti peaks Arno oskama kasutada mängumootoreid. Need on tööriistad, millega tänapäeval videomänge luuakse. Uuringu tulemusi võrreldi 10 aastat tagasi tehtud sarnase uuringuga. Tollel ajal mängumootorid nii levinud ei olnud. Vähemasti mitte tänapäevased Eesti ettevõtetes nõutud Unity ja Unreal Engine mängumootorid. Arnol oleks tark õppida mõlemat, et töövalik oleks laiem ja ta ei jääks ühe tehnoloogia taha kinni – kes teab, mis mootoreid ja tehnoloogiad järgmise 10 aasta pärast kasutatakse. Eriti oluline on Arnol tööle saamiseks luua mänge. Ettevõtted tõid välja, et otsitakse hea tööeetikaga vastutustundlikke töötajaid. Kui Arno peaks mängudisaineri või -arendaja tööle kandideerima, tahetakse näha ja mängida tema varasemaid mänge. Tal on vaja portfooliot. Uuriti veel, millised meelelahutustehnoloogia tööstusele ja Arnole sobivad bakalaureuseõppekavad on juba olemas teistes Euroopa riikides. Leitu põhjal loodi Eestisse sobiv bakalaureuseõppekava plaan ja õppekava disainimise põhimõtted. Niiviisi saavad nii Arno kui kõrgkoolid teada, mida tuleks õppida ja õpetada, et Arno oleks oma unistuste tööl pädev.
 • Item
  Postoperative antibacterial therapy in complicated appendicitis and appendectomy in pregnancy
  (2024-02-16) Lipping, Edgar; Talving, Peep, juhendaja; Lepner, Urmas, juhendaja; Saar, Sten, juhendaja; Tartu Ülikool. Meditsiiniteaduste valdkond
  Enamikel juhtudel on pimesoolepõletik tüsistumata ja operatsioonijärgselt ei vaja patsiendid antibiootikume. Kolmandikul juhtudest on apenditsiit komplitseeritud ehk pimesoole seina terviklikkus on kadunud ning põletik on pimesoolest levinud edasi kõhuõõnde. Sellisel juhul vajavad patsiendid operatsioonijärgselt antibiootikume, et vältida tüsistuste tekkimist. Samas puudub üksmeel operatsioonijärgse antibakteriaalse ravi kestvuse osas. Lisaks eelnevale on erimeelsusi ka pimesoole ohutu eemaldamise osas rasedatel. Käesoleva uurimistöö käigus viidi läbi juhuslikustatud kontrolluuring, millise käigus komplitseeritud apenditsiidiga patsiendid juhuvaliti saama tavapärast pikka või lühikest (24 tundi) operatsioonijärgset antibakteriaalset ravi. Uuringu tulemustest selgus, et lühikest antibakteriaalset ravi saanud patsiendid viibisid haiglas lühemat aega ning neil ei esinenud rohkem tüsistusi võrreldes tavapärast ravi saanud uuritavatega. Lisaks vaatles käesolev uurimistöö lühikest suukaudset ja veenisisest antibakteriaalset ravi. Juhuslikustatud kontrolluuringu käigus juhuvaliti komplitseeritud apenditsiidiga patsiendid saama 24-tunni pikkust suukaudset või 24-tunni pikkust veenisisest antibakteriaalset ravi. Uuringu tulemustest selgus, et suukaudset ravi saanud uuritavatel ei esinenud rohkem tüsistusi kui veenisisest ravi saanud uuritavatel. Lisaks, kasutades kõikide Eestis 2010-2020 rasedatel tehtud pimesoole operatsioonide andmeid, võrreldi avatud ja laparoskoopilise apendektoomia ravitulemusi. Uuringu tulemustest selgus, et laparoskoopiline apendektoomia oli seotud lühema operatsiooniaja ja lühema haiglas viibimisega. Raseduse katkemise või enneaegse sünnituse osas puudus avatud ja laparoskoopilise apendektoomia vahel erinevus. Seega lõhkenud pimesoolega piisab vaid paarist tabletist operatsioonijärgselt ja rasedaid võib laparoskoopiliselt opereerida!
 • Item
  Essays on inflation, expectations and central bank communication
  (2024-01-25) Gabrielyan, Diana; Masso, Jaan, juhendaja; Uusküla, Lenno, juhendaja; Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond
  Praeguse ja oodatava inflatsioonidünaamika hea mõistmine on keskpankade jaoks oluline teadlike otsuste langetamiseks. Ootused muutuvad eriti oluliseks äärmuslike majandussündmuste ajal või siis, kui majandusmaastik on ebakindel. Käesolevas doktoritöös esitatud uurimustes on inflatsioon ja keskpankade teabevahetus kas otseselt või kaudselt ühine nimetaja ning neis rõhutatakse ootuste rolli inflatsiooni mõistmisel ja prognoosimisel ning asjakohase teabevahetuse tagamisel. Seega on käesoleva töö põhieesmärk inflatsioonieesmärgistamise raamistikus analüüsida inflatsiooniootusi, keskpanga sõnumeid, leibkondade majanduslikke valikuid ja nende kolme nähtuse omavahelisi seoseid. Esimene mõõde, mille kaudu käesolev väitekiri panustab majandusteaduslikku kirjandusse, on erinevate masinõppe ja traditsiooniliste ökonomeetriliste meetodite võrdlus. Uudiste andmete kasutamine on käesoleva töö teine panus, mis võimaldab luua asjakohaseid prognoose ja testida majanduslikke seoseid. Viimane käesoleva töö oluline panus on heita valgust meedia rollile majandusagentide ootuste kujunemise protsessis. Käesoleva väitekirja I ja II uuringus prognoositakse inflatsiooni vastavalt Phillipsi kõvera ja masinõppe mudeli abil, kusjuures viimane tugineb inflatsiooniootuste andmetele. Uuring III esitab väljakutse küsitlusel põhinevate inflatsiooniootuste mõõdikute kasutamisele ja pakub välja uue, mitmedimensioonilise ja potentsiaalselt reaalajas toimiva inflatsiooniootuste mõõdiku, mis kajastab kodumajapidamiste inforuumi majanduse olukorra kohta. Uuring IV annab oma panuse keskpankade teabevahetuse mõju analüüsi käsitlevase kirjandusse, uurides empiiriliselt Euroopa Keskpanga kommunikatsiooni reaktsioonifunktsiooni.
 • Item
  Structure-guided insights into the functions of CHIKV nsP2
  (2024-01-10) Wang, Sainan; Merits, Andres, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
  Alfaviirused on positiivse polaarsusega RNA genoomi ja ümbrisega viirused mis on vastutavad paljude inimeste ja loomade haiguste eest. Üks meditsiiniliselt olulisemaid alfaviiruseid on chikungunya viirus (CHIKV). Selle viiruse põhjustav chikungunya palavik on äge haigus millega tavaliselt kaasneb lööve ja liigesevalud, ja millele sageli järgneb kuid või isegi aastaid kestev krooniline faas. Viimase kahekümne aasta jooksul on CHIKV põhjustanud miljoneid nakkusjuhtumeid enam kui 50-s riigis ja temast on saanud ülemaailmse tähtsusega patogeen. Litsentseeritud ravimid CHIKV põhjustatud haiguse raviks puuduvad. Alfaviiruse genoomse RNA replikatsioon sõltub RNA sünteesi ja modifikatsiooni protsessist mida viivad läbi viiruse poolt kodeeritud mitte-struktuurvalgud (nsP-d). nsP2 valku peetakse RNA replikatsiooni võtmevalguks ja peamiseks regulaatoriks. Siiski olid nsP2 valgu ensümaatiliste aktiivsuste ja muude funktsioonide omavahelised seosed ebapiisavalt uuritud. Käesolev uuring selgitas välja nsP2 valgus struktuuri mis võimaldab paremini mõista selle valgu funktsioone alfaviiruse replikatsioonis. Samuti näitasime, et nsP2-d saab kohandada täiendavate viiruse replikatsiooni jaoks oluliste funktsioonide täitmiseks. Selle uurimistöö peamised järelduse on järgnevad: 1: Tuvastasime kriitilised aminohapped jäägid, mis vahendavad „stacking“ interaktsioone nsP2 valgu ja CHIKV genoomi 3' otsa vahel. Nende interaktsioonide takistamine muudab viiruse paljunemisvõimetuks. 2: Paindlik domeenide vaheline regioon, mis ühendab nsP2 valgu N-otsa poolset helikaasi ja C-otsa poolset proteaasi piirkondi, on CHIKV replikatsiooni jaoks samuti hädavajalik. Ainult väikesed muudatused selles piirkonnas, nagu ühe aminohappejäägi eemaldamine ja kuni 10 aminohappejäägi lisamine, ei mõjuta oluliselt viiruse replikatsiooni. Suuremad muudatused, nagu kolme või viie aminohappejäägi eemaldamine, inaktiveerivad viiruse. 3: G3BP/Rin seondumise motiivide sisestamine nsP2 paindlikesse (domeenide vahelistesse) piirkondadesse oli mitte ainult viiruse poolt talutav vaid ka funktsionaalselt efektiivne - sisestatud järjestus suutis toetada mutantse CHIKV replikatsiooni nii imetajate kui ka putukarakkudes. Samad motiivid taastasid viiruse, mille nsP3 valgus puudusid G3BP seondumise motiivid, võime paljuneda imetaja rakkudes.