Vaata ka

Väitekirjade publitseerimise kord Tartu Ülikoolis

Doktoritööd edastab TÜ Kirjastus vastavalt ülikoolisisesele kokkuleppele.
Autoril palume hoolikalt jälgida autoriõiguslikke aspekte ja edastada õigeaegselt informatsioon väitekirja nende osade kohta, mille avaldamiseks õigused puuduvad (ilmunud artiklid, graafilised materjalid etc)


Muud teadustööd: Vähemalt kaks nädalat enne kaitsmist edastatakse väitekiri PDF formaadis versiooni TÜ RT kogude arenduse osakonda (dissertatsioonid@utlib.ee). Väitekirja võib tuua Struve 1 infopunkti, väitekiri tuleb sel juhul adresseerida kogude arenduse osakonnale ning lisada kontaktandmed. Samaks tähtajaks toob või saadab autor samal aadressil allkirjastatud lepingu kahes eksemplaris elektroonilise publitseerimise kohta vastavalt näidisele. Leping võib olla elektrooniline ning sel juhul elektrooniliselt allkirjastatud. Paberversioonis lepingu võib tuua Struve 1 infopunkti. Lepingu teine eksemplar tagastatakse autorile, kui TÜ poolt volitatud isik on sellele alla kirjutanud.

Recent Submissions

View more