Energiaallikas biomass

Abstract

BeSt programmi raames loodud õpiobjekt annab ülevaate biomassi rakendusvõimalustest; selgitab biomassi muundamisprotsesse; analüüsib biokütuste eeliseid, puudusi ja mõju keskkonnale; käsitleb biomassi tootmise erinevaid tehnoloogilisi lahendusi; sisaldab põlemisreaktsioonide arvutusi; annab ülevaate energiakultuuridest, mida saab kasvatada Eestis. Õpiobjekti maht on 0.15 EAP (4 akadeemilist tundi õppija tööd) ja sihtrühmaks eelkõige keskkonnatehnoloogia bakalaureuseõppe üliõpilased.

Description

Keywords

BeSt programm, sisupakett, biomass, biokütus, biodiisel, bioetanool, termokeemiline muundamine, biokeemiline muundamine

Citation